CO als nieuwe zuurstofloze verpakking voor vlees

Bij de techniek van zuurstofloze verpakkingen wordt koolstofmonoxide (CO, 0.3 procent) toegepast voor de conservering van het voedingsmiddel. Verpakken met CO is in de Verenigde Staten in juli 2004 erkend voor industrieel gebruik. Maar in de Europese Unie staat koolstofmonoxide nog steeds niet op de lijst van goedgekeurde toevoegingsmiddelen. EU-lid Noorwegen gebruikte zuurstofloze verpakkingen in de periode 1985-2004. Maar omdat er geen Europese goedkeuring is, werd deze techniek twee jaar geleden ook in Noorwegen verboden.

Bij de techniek van zuurstofloze verpakkingen wordt koolstofmonoxide (CO, 0.3 procent) toegepast voor de conservering van het voedingsmiddel. Verpakken met CO is in de Verenigde Staten in juli 2004 erkend voor industrieel gebruik. Maar in de Europese Unie staat koolstofmonoxide nog steeds niet op de lijst van goedgekeurde toevoegingsmiddelen. EU-lid Noorwegen gebruikte zuurstofloze verpakkingen in de periode 1985-2004. Maar omdat er geen Europese goedkeuring is, werd deze techniek twee jaar geleden ook in Noorwegen verboden.

De huidige wetenschappelijke kennis ziet geen probleem meer in het gebruik van koolstofmonoxide in verpakkingen. Daarom is het nodig om de Europese verpakkings- en vleessector op de hoogte te stellen van de voordelen die dit type verpakking kan bieden. Het is een alternatief voor bestaande technieken.


Vlees verpakt met een lage koolstofmonoxideconcentratie geeft afnemers een product dat samen met een stabiele rode kleur ook een lange microbiologische veiligheid biedt. Dit reduceert verlies in de distributieketen en het laat toe meer en gevarieerdere artikelen aan te bieden. Een zwarte verkleuring van botten wordt vaak waargenomen bij verpakking met een hoog zuurstofgehalte. Door een kleine hoeveelheid koolmonoxide toe te voegen is dit geheel tegen te gaan.


Het verpakken van vlees in een atmosfeer met hoge zuurstofconcentratie (Modified Atmosphere Packaging ofwel MAP-verpakking) bestaat al 30 jaar. Maar gezien de huidige kennis van deze techniek moet het onder ernstig voorbehoud aan de vleesindustrie worden aangeraden. Het beste gebruik van koolstofmonoxide wordt gemaakt in MAP-consumentenverpakkingen voor rund-, varkens-, lamsvlees of gevogelte. Deze verpakking kan verwezenlijkt worden met materiaal dat nu algemeen in gebruik is.


Aangezien voornoemde feiten bekend zijn, is de vraag zich waarom koolstofmonoxide dan niet op de lijst van door de Europese Unie goedgekeurde toevoegingen staat. De hoofdreden komt van het advies van de wetenschappelijke raad. Die erkent, dat het gebruik van koolstofmonoxide op zich geen enkel gevaar voor de verbruiker oplevert.


Wel is bezwaar geuit tegen de rode verkleuring van het vlees omdat dit een valse indruk van versheid zou kunnen wekken. Zelfs wanneer de koudeketen verbroken werd. Dit bezwaar houdt nog stand, hoewel testen door Europese en Amerikaanse gezondheidsautoriteiten hebben uitgewezen, dat het eten van vlees, bewaart in een atmosfeer met 0.5 procent koolstofmonoxide of minder, geen enkel gevaar oplevert.


Om beter gebruik te kunnen maken van de voordelen van verpakking met koolstofmonoxide heeft de Europese Organisatie van de Vlees- en Veehandel (UECBV) besloten om bij de Europese Commissie aan te dringen op toelating van het gebruik van koolstofmonoxide in MAP-verpakkingen van vlees. Naast extra communicatie over CO naar industrie, consument en besluitvormers zal ook een seminar worden georganiseerd op 17 oktober 2006 bij de Europese Sociale en Economisch Raad in Brussel.


Lees ook
Plus past vleesverpakkingen aan

Plus past vleesverpakkingen aan

Plus wil minder palstic gebruiken. Daarom pastte de supermarktketen de afgelopen jaren samen met de vleesleveranciers de verpakkingen voor vlees aan. Hiermee bespaart Plus bijna 200.000 kg plastic.

Ingrijpende makeover pand MULTIVAC voor duurzame toekomst

Ingrijpende makeover pand MULTIVAC voor duurzame toekomst

Klantcontact, productbeleving en modern werken staan centraal bij de metamorfose van het hoofdkantoor van MULTIVAC. “Na de makeover staat er een kantoor dat klaar is voor de toekomst. Een eyecatcher waar we trots op zullen zijn.”

Zesde editie 'Het Beste Idee van Varkensland'

Zesde editie 'Het Beste Idee van Varkensland'

De innovatiewedstrijd ‘Het Beste Idee van Varkensland’ gaat weer beginnen. Varkenshouders worden uitgedaagd om innovatieve, gekke, radicale en onverwachte ideeën voor de varkenshouderij te bedenken, uit te werken en te implementeren. Deze zesde editie heeft twee nieuwe partners, de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) en mengvoederproducent...