Wie kan een rechtspersoon vertegenwoordigen?

1 november 2023 Smit en Smit Advocaten Pixabay
Anders dan een natuurlijk persoon kan een rechtspersoon niet zelf (rechts)handelingen verrichten, zoals het sluiten van een koop­overeenkomst of het aangaan van een huurovereenkomst. 

Een rechtspersoon is wat anders dan een natuurlijk persoon (een mens zoals jij en ik). Bij een rechtspersoon kan je denken aan een NV of BV. De vraag die dan opkomt is wie mag een rechtspersoon rechtsgeldig vertegenwoordigen en hoe kan je nagaan wie dat is/zijn en voor welke handelingen en tot welk bedrag? Daar gaat deze column over. Overigens gelden er voor de verschillende rechtspersonen andere regels. In deze column wordt de besloten vennootschap (BV) als voorbeeld genomen.  

De hoofdregel luidt, kort gezegd: het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap (voor de liefhebber: artikel 2:240 Burgerlijk Wetboek), tenzij uit de wet anders voortvloeit. Als uitgangspunt geldt dat iedere bestuurder over het algemeen bevoegd is om de vennootschap te vertegenwoordigen. 

Alleen of gezamenlijk bevoegd

Bij de oprichting van een besloten vennootschap worden in de oprichtingsakte de zogeheten statuten opgenomen. De statuten zijn, kort gezegd, grondregels, bepalingen die gelden voor de rechtspersoon (denk aan benoeming van bestuurders, de wijze van oproeping van de algemene vergadering, en nog veel meer). In de statuten kan zijn bepaald dat alleen twee of meer bestuurders gezamenlijk bevoegd zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen of dat bepaalde bestuurders geen of slechts een beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.

Raadpleeg het handelsregister

Door het raadplegen van het handelsregister van de Kamer van Koophandel kan duidelijkheid worden verkregen over de vraag wie de vennootschap mag vertegenwoordigen. Als een bestuurder ‘alleen/zelfstandig bevoegd’ is, dan kan hij/zij de vennootschap zelfstandig binden. Is een bestuurder ‘gezamenlijk bevoegd’ dan heeft deze bestuurder een of meer medebestuurders nodig om namens de BV te handelen. Het is dus verstandig om altijd het handelsregister te raadplegen voordat een overeenkomst met een rechtspersoon wordt gesloten.

Wat als een overeenkomst door een onbevoegde persoon wordt gesloten? Dan is de rechtspersoon over het algemeen genomen niet gebonden. Veelal bestaat dan de mogelijkheid om de overeenkomst aan te tasten.   

Schijn van bevoegdheid

Het komt voor dat de vennootschap toch gebonden wordt geacht. Dit is het geval als er sprake is van zogeheten schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid. Hiervan is sprake als “de wederpartij op grond van een verklaring of gedraging van die ander heeft aangenomen en onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht aannemen dat een toereikende volmacht was verleend”. Of hiervan sprake is hangt af van de specifieke feiten en omstandigheden van het geval.

Het is altijd vooraf goed opletten als er een overeenkomst met een rechtspersoon wordt aangegaan. Smit & Smit Advocaten zijn gespecialiseerd in het contracten- en verbintenissenrecht. De specialisten op dit vakgebied kunnen u met gedegen en helder advies op de juiste weg helpen.

Heeft u vragen over dit of een ander juridisch onderwerp? Bel of mail dan Smit & Smit Advocaten. 

logo-smit-en-smit-1

Smit en Smit Advocaten
Bezoekadres: Prins Bernhardlaan 16, 1131 CH Volendam
Postadres: Postbus 108, 130 AC Volendam
Mr. C.M. (Kees) Smit
Tel. +31 (0)6 20 13 86 69
Mr. J.J.M. (Jack) Smit
Tel. +31 (0)6 20 14 24 49
info@smitensmitadvocaten.nl

Altijd op de hoogte blijven?