Fiscale steunmaatregelen

17 april 2020 Gerrit van den Berg (Profinis) Profinis

Het kabinet heeft extra steunmaatregelen bekendgemaakt voor het bedrijfsleven om zodoende de negatieve effecten van het coronavirus zo goed mogelijk te compenseren. Onderstaand de fiscale maatregelen.

Ondernemers, onder wie ook zzp’ers, hebben in januari hun voorlopige aanslag inkomstenbe-lasting ontvangen. De winst is hierbij geschat, op basis van ervaringscijfers uit het verleden. Valt uw winst dit jaar door het coronavirus of vanwege andere oorzaken lager uit, dan kunt u uw voorlopige aanslag aanpassen. Dit geldt ook voor de voorlopige aanslag vennootschaps-belasting. Is het verdedigbaar dat u dit jaar een lager gebruikelijk loon aan uw BV onttrekt vanwege de gevolgen van het coronavirus voor uw BV? Dan kunt u als DGA uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting aanpassen en hierbij rekening houden met een lager gebruikelijk loon. Overleg bij twijfel met ons in hoeverre dit moge-lijk is, want een incidenteel verlies vanwege het coronavirus is hiervoor in de regel onvoldoende.

Versoepeling uitstel betalen van belasting

Het uitstel van betalen van belastingen zal waarschijnlijk nog verder worden versoepeld. Het ministerie van Financiën komt op zeer korte termijn met een nadere duiding.

Veel bedrijven zien hun omzet en winst terug-lopen, terwijl de kosten en uitgaven doorgaan. Is dit bij u het geval, dan kunt u bij de Belasting-dienst vragen om uitstel van betaling van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Het verzoek moet schriftelijk worden onderbouwd. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. Bij toekenning zet de Belastingdienst vervolgens de invordering stop. Omdat de verzoeken per geval moeten worden beoordeeld, kunnen de behandeltijden van de Belastingdienst oplopen. Er is geen verklaring nodig van een derde, zoals van een accountant. Daarnaast zal de fiscus de zogenoemde verzuimboetes, voor het niet of niet op tijd betalen van belastingen, schrappen of terugdraaien. Bijvoorbeeld als btw te laat wordt betaald.

Verlaging invorderings- en belastingrente

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn voor belastingen wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschul-den. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%. Deze verlaging geldt voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De Belastingdienst berekent belastingrente als u bijvoorbeeld te laat bent met uw aangifte.

WW-premiedifferentiatie

Sinds 1 januari betalen werkgevers een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Ook moet de hoge WW-premie worden betaald voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is, zoals in de zorg. Het kabinet bereidt een aanpassing voor om deze effecten weg te nemen. Voorts hebben werkgevers tot 1 april 2020 de tijd om een vaste arbeids-overeenkomst op schrift te stellen, om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie. Vanwege het coronavirus wordt deze periode verlengd tot 1 juli 2020.

Naast deze fiscale maatregelen zijn er andere aangekondigd. zoals verruiming van de borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling. Neem daarover contact met uw adviseur op.

Profinis

Gerrit van den Berg
Profinis Accountants en Adviseurs
Postbus 110, 8320 AC URK
Tel. 0527 681 726
www.profinis.nl

Dit artikel verscheen eerder op: Vismagazine

Altijd op de hoogte blijven?