Cameratoezicht met artificial intelligence

27 juni 2023 Cécile Janssen, Foodlog Digital Food-webinar

In 2021 moest slachterij Gosschalk in Epe het werk stilleggen wegens misstanden. Daarop installeerde het bedrijf een cameratoezichtsysteem dat gestuurd wordt door artificial intelligence. Hierdoor kan de slachter nu volledig transparant werken.

In juli 2021 kreeg Gosschalk een seintje van RTL Nieuws. De zender zou een verhaal brengen met in het slachthuis gemaakte undercover­-beelden. Kort daarop legde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) het slachthuis stil wegens de gefilmde misstanden. Alle reden voor Gosschalk om een al bestaand initiatief te versnellen. Hoekstenen van het actieplan om de slachterij weer te kunnen openen waren het aanstellen van een dierenwelzijnssupervisor en het installeren van een AI-gestuurd cameratoezichtsysteem. 

Vertrouwen herstellen

Kun je het vertrouwen herstellen nadat je als slachthuis aan de schandpaal genageld bent op basis van undercover-beelden? Van de deelnemers aan het Digital Food-webinar zegt een verrassende 96 procent daar ‘ja’ op. Als je maar volledig open en transparant communiceert en het vertrouwen weer opbouwt. Zonder vertrouwen geen bedrijf. En daar probeerde Gosschalk op in te zetten.

Gosschalk is een familiebedrijf waar inmiddels de vijfde generatie aan het roer staat. Het bedrijf slacht varkens en runderen en kan er respectievelijk 600 en 130 per uur slachten. Na de uitzending door RTL Nieuws ging het bedrijf op last van de NVWA dicht. Negen weken lang bleef het dicht, omdat Gosschalk de zekerheid wilde hebben dat de misstanden zich niet meer voor zouden kunnen doen.

Dat betekent dat snelheid niet langer het belangrijkste criterium is, dierenwelzijn gaat voor. Om te kunnen bewijzen dat incidenten niet structureel zijn, moet je meten, zei de beroemde dierenwelzijns­expert Temple Grandin al. En alleen als je meet, kun je verbeteren. Gosschalk nam ingrijpende maatregelen. De slachterij stelde Roy Melsert aan als dierenwelzijnssuper­visor. Hij heeft zijn kennis opgedaan bij Temple Grandin, bij de Humane Slaughter Association, University of Bristol, en vooral veel geleerd in 26 jaar praktijk. Bovendien installeerde Gosschalk een nieuw cameratoezichtssysteem, ontwikkeld door de startup Argus. Iedere drie maanden komt NGO Eyes on Animals langs voor een inspectie. Hun inspectie mag echter niet worden gezien als een certificatie, zegt de organisatie. Die verantwoordelijkheid berust bij controlerende instanties.

Dierenwelzijn garanderen

Argus is een nieuw bedrijf, opgericht door Louis Gosschalk (wel familie, maar niet betrokken bij de slachterij) en Niels Ilmer. Op het moment dat het bij Gosschalk mis leek te gaan was er al een primitieve versie van Argus beschikbaar, maar de sluiting was de perfecte aanleiding om Argus versneld in de markt te zetten. Het onderliggende idee: dierenwelzijn garanderen door artificial intelligence en real time waarneming door middel van sensoren op de gebruikte hulpmiddelen.

Cameratoezicht is eigenlijk niets nieuws. Maar in de traditionele toepassingen wordt álles opgenomen en moet een inspecteur steekproefsgewijs een oneindig aantal uren materiaal doorploegen om een incident te vinden. Dat werkt niet en al helemaal niet bij de onderbezette NVWA. 

Argus biedt een overzicht van alle risico-momenten op een presenteerblaadje

Argus biedt een overzicht van alle risico-­momenten op een presenteerblaadje, zodat de inspecteur alleen daar nog maar naar hoeft te kijken. De basis van het systeem is de ‘risico­-score’, gebaseerd op metingen en observaties. Per locatie, camera en tijdsmoment is bepaald wat de risico-score is. Dat betekent dat degene die de camerabeelden bekijkt kan inzoomen op de situaties waar een reëel risico bestaat dat het mis gaat. 

Daarnaast zijn er allerlei sensoren en kan de degene die de beelden bekijkt ‘clickers’ gebruiken om een situatie te markeren die nader bekeken dient te worden. Dat kan Melsert ook op elke plek en ieder moment in het slachtproces, als hij iets ‘live’ ziet gebeuren dat nadere analyse verdient. Even ‘clicken’ op de knop die hij standaard bij zich draagt en het systeem signaleert het moment voor latere review.

De onderliggende AI helpt bepalen waar het risico vergroot, bijvoorbeeld als er interactie is tussen mens en dier, als apparaten worden gebruikt om een dier te corrigeren en als een dier onverwacht gedrag vertoont, zoals achterblijven. 

“Werken met Argus is ‘a dream come true’”, zegt Melsert onomwonden. “Je kunt nu echt transparant zijn en dat past helemaal in de trend van meer transparantie in de hele industrie.” Kunnen laten zien dat er sprake is van incidenten en geen structurele misstanden moet meehelpen het vertrouwen in Gosschalk opnieuw op te bouwen. 

Meer toepassingen

Still Digital Food Webinar 2 (© Digital Food)

Argus is niet het enige systeem om transparant te maken wat er in slachthuizen gebeurt. En slachthuizen zijn niet de enige plek om te volgen hoe het met dierenwelzijn is gesteld. Zo zouden AI-camera’s bijvoorbeeld ook een rol kunnen spelen in een Europees consortium dat zich bezighoudt met agressie in stallen en staartbijten, zegt webinar-deelnemer Isa Kernberger-Fischer van het Duitse Friederich Loeffler Institut dat zich onder meer met varkenswelzijn bezighoudt. Omdat er geen data zijn over het routinematig couperen van staarten, valt het Europese verbod hierop niet te handhaven. 

De deelnemers aan het webinar zijn het er onomwonden mee eens dat een multi-stakeholder-aanpak de weg voorwaarts is. Door data en leerervaringen te delen en met elkaar in verbinding te treden ontstaat een netwerk dat alle partijen ten goede komt. Slachthuizen zullen wel transparant móeten zijn en best practices delen. NGO’s - zowel dierenwelzijnsorganisaties als dierenactivisten - kunnen data driven transparantie implementeren om objectief onderscheidend en betrouwbaar te zijn. Zo denkt de Dierenbescherming aan integratie van AI-ondersteund cameratoezicht in het Beter Leven-keurmerk. 

Ook de NVWA, de Nederlandse toezichthouder, is positief over AI in het slachthuis. Een systeem als Argus scheelt niet alleen enorm veel capaciteit bij het toezicht, maar biedt ook concrete aanknopingspunten om actief verbeteringen door te voeren. Inspecteur levende dieren Nathalia Japas Gussenhoven van de NVWA vindt de manier waarop Gosschalk op de ontstane pijnlijke situatie heeft ingespeeld “heel erg goed.” Door gezamenlijk op te trekken kan de toezichthouder sneller ingrijpen en vervolgens zeker stellen dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen en meetbaar verbeteringen doorvoeren. 

En de consument? Die wil weten waar hij of zij voor betaalt bij het kopen van vlees dat komt van gegarandeerd goed geslachte dieren. Wie dat wil laten kloppen, moet laten zien dat er niks meer te verbergen valt.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op foodlog.nl

Altijd op de hoogte blijven?