Schimmel in de groothandel

24 augustus 2023 Smit en Smit Advocaten Doniyer Yakhshibayev via Pxhere

Veel ondernemers huren een bedrijfspand. Maande­lijks maken ze de huur over en de verhuurder neemt ze de zorgen uit handen. Goede constructie in de meeste gevallen. Dat het ook met huur mis kan gaan, blijkt uit een uitspraak van rechtbank Noord-Holland.

Deze zaak staat in het teken van een visgroothandel die een bedrijfspand – een bedrijfshal inclusief kantoorgedeelte en vriezer – huurt. De visgroothandel slaat vis op in het pand voor de handel, maar houdt zich ook bezig met het versnijden van vis. Daarbij wordt uiteraard veel water en ijs gebruikt. Op enig moment stopt de visgroothandel met het betalen van de huur. Zij stelt zich op het standpunt dat het bedrijfspand niet meer geschikt is voor normaal gebruik; er zou sprake zijn van ernstige lekkage en condensvorming in de vriescel. Daarnaast had het pand ook te kampen met extreem veel schimmel en algengroei. Geen hygiënische situatie voor een visgroothandel. De verhuurder is het daar uiteraard niet mee eens en meent dat de lekkage al lang en breed is verholpen, mede door het plaatsen van een professioneel ventilatiesysteem en industriële deuren. Partijen komen er samen niet uit en de verhuurder stapt naar de rechtbank om de achterstallige huur betaald te krijgen. Wanneer de zaak voor de rechter komt, bedraagt de achterstallige huur al meer dan € 35.000.

In de procedure vordert de verhuurder betaling van de achterstallige huur en de visgroothandel verzoekt de rechtbank om te bepalen dat zij terecht geen huur meer heeft betaald wegens de gebreken aan het bedrijfspand. In de procedure blijkt dat het nieuwe ventilatiesysteem onvoldoende is om de schimmel- en algenvorming te bestrijden. De visgroothandel dient een onderzoeksrapport in waaruit blijkt dat de luchtvochtigheid in het pand tussen de 90 en 99% bedraagt en dat de schimmel zich vrijwel in het gehele pand bevond. Bij een visgroothandel mag de luchtvochtigheid maximaal 70 tot 80% bedragen, om te voorkomen dat schimmel steeds weer teruggroeit.

De verhuurder komt in de procedure vervolgens met het argument dat de hoge luchtvochtigheid door huurder zelf wordt veroorzaakt en dat zij daarop niet kan worden aangesproken. In de huurovereenkomst zou namelijk niet duidelijk staan dat de visgroothandel ook vis verwerkt – daarin wordt alleen gerept over de opslag van vis – en de verhuurder stelt daarom dat zij dit niet vooraf had kunnen weten. Daarnaast stelt de verhuurder dat de visgroothandel beter had moeten schoonmaken om de schimmel te voorkomen. 

Ellende vooraf voorkomen

De kantonrechter gaat niet mee met het verhaal van de verhuurder en acht de schimmel dermate ernstig dat dit – in juridische termen – een gebrek aan het gehuurde oplevert. De visgroothandel heeft dus terecht huur ingehouden; de rechtbank is wel van mening dat een huurprijskorting van 50% redelijk is. Een gedeelte van de achterstallige huur moet alsnog worden voldaan maar voor het overige kan de verhuurder fluiten naar zijn centen.
Ook hier geldt dat veel ellende vooraf voorkomen had kunnen worden door duidelijk te contracteren welk gebruik van een pand een verhuurder toestaat. Daarnaast dient de verhuurder er bedacht op te zijn dat hij de zorgplicht heeft om een pand zonder gebreken te verhuren én actief moet zijn om gebreken te verhelpen. Als huurder is het zaak om de verhuurder tijdig en correct aan te spreken.

Heeft u vragen over dit of een ander juridisch onderwerp? Bel of mail dan Smit & Smit Advocaten.

Smit & Smit Advocaten image

Smit en Smit Advocaten
Bezoekadres: Prins Bernhardlaan 16, 1131 CH Volendam
Postadres: Postbus 108, 130 AC Volendam
Mr. C.M. (Kees) Smit
Tel. +31 (0)6 20 13 86 69
Mr. J.J.M. (Jack) Smit
Tel. +31 (0)6 20 14 24 49
info@smitensmitadvocaten.nl

Altijd op de hoogte blijven?