Wakker Dier wil Nationaal Hitteplan voor dieren

varkens_modderpoel_header-1680x500

Hittestress bij koeien, varkens en kippen in de vee-industrie is een steeds ernstiger probleem, blijkt uit onderzoek van Wakker Dier. De dierenrechtenorganisatie pleit voor een Nationaal Hitteplan voor dieren. De NVWA controleert sinds maandag extra op dierenwelzijn bij hoge temperaturen.

Cijfers van het KNMI tonen een enorme stijging in warme dagen. Sinds 1950 is het aantal mogelijke hittestressdagen voor koeien verdubbeld en voor varkens en kuikens verdrievoudigd, meldt Wakker Dier. In de zomer van 2018 hadden naar schatting vrijwel alle ruim 2 miljoen koeien, ruim 4 miljoen varkens en tientallen miljoenen vleeskuikens een of meerdere keren last van hittestress.

Dit probleem wordt alleen maar groter, want de verwachting is dat tot 2050 het aantal warme dagen met dertig procent toeneemt en het aantal tropische dagen zelfs verdubbelt.

Hoogproductieve dieren hebben meeste last

Hittestress is oncomfortabel en leidt onder andere tot afwijkend gedrag en gezondheidsproblemen. Bij extreme hitte is ook de kans op sterfte hoger. Vooral ‘hoogproductieve’ dieren zoals plofkippen en koeien die heel veel melk geven, hebben veel last van warmte. In de Nederlandse stallen is het lastig voor dieren om af te koelen. Weilanden hebben vaak geen schaduw en in kippen- en varkensstallen is het meestal nog warmer dan buiten.

Handhaving volgens Wakker Dier niet zeker

In de wet staat dat de temperatuur in de omgeving van dieren niet schadelijk voor ze mag zijn. Specifiek voor dieren in de wei geldt dat ze beschermd moeten worden tegen slechte weersomstandigheden. Deze regels zijn de afgelopen jaren niet of nauwelijks gehandhaafd door de NVWA, blijkt uit WOB-gegevens en brieven van minister Schouten.

In een recente verklaring lijkt NVWA aan te kondigen om vanaf deze zomer extra controles uit te voeren bij hitte. Hoe dit in de praktijk eruit gaat zien, moet nog blijken.

Controle op veetransport

De NVWA controleert sinds maandag 22 juli tot en met vrijdag 26 juli 2019 in ieder geval op veetransport bij deze extreme hitte. Daarvoor is het Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen in werking getreden.

[intermezzo:1]

Ook voeren inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op warme dagen extra controles uit om te kijken of bedrijven zich houden aan de regels voor dierenwelzijn.

Nationaal hitteplan

Wakker Dier pleit voor een Nationaal Hitteplan voor dieren, zoals dit ook voor mensen bestaat. Er is inmiddels een hitteplan voor diertransport, maar voor de situatie in de stal of de wei is niets geregeld. Goede maatregelen voor het hitteplan zijn onder andere schaduwplekken en genoeg water in de wei, en in de stal koelsystemen en een lagere bezetting.

Lees ook
COV streeft naar duurzame arbeid in de vleessector

COV streeft naar duurzame arbeid in de vleessector

Zomer 2021 startte de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) en haar leden na gesprekken met de toenmalige Ministers van LNV en SZW, vakbonden en de dierenbescherming met het initiatief ‘Naar duurzame arbeid in de vleessector’.

Werken in de slagerij tijdens hittegolf

Werken in de slagerij tijdens hittegolf

Volgens meteorologen krijgen we deze week waarschijnlijk te maken met een hittegolf. Hoe kunnen medewerkers veilig blijven werken in de slagerij? Welke maatregelen kan de slager nemen?

NVWA ontvangt 117 meldingen over dierenwelzijn tijdens warme dagen

NVWA ontvangt 117 meldingen over dierenwelzijn tijdens warme dagen

Afgelopen week was er sprake van tropische temperaturen in Nederland. Vanwege deze extreme weersomstandigheden zette de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) extra inspecteurs in om toezicht te houden op dierenwelzijn. In totaal ontving de NVWA van 13 tot en met 20 juli 117 meldingen over dierenwelzijn.