Vraagtekens NVV bij inhoud en format Dierenwelzijns-top

12 december 2014 Vleesmagazine Afbeelding: Nederlandse Vakbond Varkenshouders

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) zet vraagtekens bij de inhoud en het format van de Dierenwelzijns-top die zondag 14 december wordt gehouden. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken praat dan met Deense en Duitse collega's over hogere Europese welzijnsstandaarden voor landbouwhuisdieren. De staatssecretaris wil samen met Denemarken en Duitsland komen tot een verbetering van het dierenwelzijn in de hele EU.

'Dijksma wil de extra nationale koppen die Nederland op Europees beleid heeft gezet, gebruiken als maatstaf voor heel Europa. Dit vinden wij een onjuiste redenering. De NVV pleit al jaren voor een gelijk speelveld en wij willen dan ook dat de Nederlandse dierenwelzijnseisen hetzelfde zijn als de huidige Europese eisen', zegt Ingrid Jansen.

Niet verankerd in regelgeving

'Extra dierenwelzijn moet uit de markt worden betaald en moet niet worden verankerd in regelgeving, meent de NVV. Varkenshouders die zelf hoger dierenwelzijn implementeren kunnen dit in concepten kwijt en zo een beter verdienmodel creëren. Verder vindt de NVV dat Dijksma zich moet richten op Europese handhaving van bestaande regels voor dierenwelzijn, in plaats van te pleiten voor nog meer regels voor de landbouwsector.

Petit comité

De NVV vindt het bovendien 'vreemd' dat de top in petit comité wordt gehouden. 'Behalve Dijksma en de Deense en Duitse bewindspersonen zijn slechts één vertegenwoordiger van een belangenorganisatie voor veehouders en één vertegenwoordiger van een dierenwelzijnsorganisatie voor de 'top' uitgenodigd. Kamerleden en media zijn bovendien niet welkom. 'Dit noemen wij geen top, maar een achterkamertjesoverleg. Bij een Europese top die gaat over ál onze dieren en ál onze boeren, horen ook ál onze veehouderijbelangenorganisaties te worden uitgenodigd. Zeker de Nederlandse organisaties. Er wordt immers gesproken over de extra Nederlandse eisen waaraan álle Nederlandse veehouders moeten voldoen', aldus Jansen.

'Niet acceptabel'

De NVV vindt het niet acceptabel dat er over dierenwelzijnsregels voor onder meer NVV-leden wordt gesproken, terwijl de leden daar - via een afgevaardigde uit het NVV-bestuur - niet over mogen meepraten. 'Wij roepen staatssecretaris Dijksma dan ook op haar besluit te heroverwegen en ook de andere bestaande veehouderij-belangenorganisaties uit te nodigen voor aanstaande zondag', zegt Jansen.

Altijd op de hoogte blijven?