Voorkom liquiditeitsproblemen door corona

shutterstock_1674169675-1

Het coronavirus raakt de economie steeds harder. Hierdoor komen ondernemers in veel sectoren in acute liquiditeitsproblemen. Snel handelen is belangrijk. Crop corporate finance heeft een checklist voor MKB-ondernemers opgesteld.

De coronacrises baart veel zorgen en zorgt voor creativiteit bij ondernemers. Ze zoeken andere wegen om hun producten toch bij de klant te krijgen en hun omzet enigszins op de rit te houden. Dat laatste is van belang.

Bij veel, ook niet de minste ondernemers bestaat namelijk onduidelijkheid over hetgeen ze kunnen doen. Hoe vang je omzetverlies op? Bovendien zijn er de nodige slager met een VOF of eenmanszaak, die hoofdelijk aansprakelijk zijn als het misgaat. Dat is een griezelig idee. Snel handelen is nu beslist belangrijk.

Praktische tips

De checklist ‘Voorkom liquiditeitsproblemen door het corona virus’ biedt praktische tips, die met Crop Accountants en Adviseurs kan worden besproken, maar vanzelfsprekend ook met uw eigen adviseur-accountant.

Doornemen met eigen adviseurs

Bijgaande checklist van Crop corporate finance helpt daarbij; het is weliswaar een MKB-brede checklist, deze kunnen ondernemers ook met hun eigen adviseurs doornemen.

Crop meldt: ‘Later, als het weer beter gaat, moeten we met elkaar de rekening van deze crisis betalen. Benut je nu niet de mogelijkheden, dan betaal je eigenlijk twee keer die rekening: nu en straks.’

Checklist: voorkom liquiditeitsproblemen

Met deze tips beperk je eventuele liquiditeitsproblemen en bieden wij mogelijkheden om op korte termijn aan extra financiering en/of liquiditeit te komen.

 1. Pas je cashflow forecast aan. De impact van het corona-virus is momenteel nog steeds lastig in te schatten. Dit neemt niet weg dat het belangrijk is om al een realistische inschatting te maken. Maak daarom een duidelijke tijdlijn voor de komende twaalf maanden, met een inschatting van de inkomsten en uitgaven. Zodoende krijg je sneller inzicht in eventuele knelpunten en kan je als ondernemer hier beter op anticiperen.
 2.  
 3. Korting aanbieden bij snelle betaling. Focus je op het snel verbeteren van je liquiditeit; geef je afnemers daarom korting als zij snel betalen en/of geef korte betalingstermijnen af.
 4.  
 5. Factureer op tijd. Wacht niet te lang met factureren. Des te sneller wordt er betaald.
 6.  
 7. Of werk met aanbetalingen. Bespreek bij iedere nieuwe opdracht, of het mogelijk is dat de afnemer alvast (een percentage) vooruitbetaald. Zeker als je maatwerkproducten levert, waar inkoop tegenover staan, is het verstandig deze inkoop alvast ‘af te dekken’ met een aanbetaling.
 8.  
 9. Zorg dat je debiteurenbeheer op orde is. Wacht niet met het nabellen van jouw debiteuren tot na vervaldatum van een factuur. Zorg ervoor dat je debiteurenbeheer actief is en bel vóór de vervaldatum om te controleren of alles op orde is met de betaling van de factuur. Eventuele problemen kunnen dan vroegtijdig verholpen worden en zo zorg je voor relatief minder dubieuze debiteuren.
 10.  
 11. Zorg dat je voorraadbeheer strak is geregeld. Als jouw bedrijf een voorraadhoudende onderneming is kan je hier veel voordeel uit halen. Houd minder voorraad aan en maak afspraken met je leveranciers voor een snelle levering. Dit houdt wel in dat je soms iets later levert aan de klant dan in een normale situatie.
 12.  
 13. Maak gebruik van een crisis WW-uitkering. In bijzondere situaties, zoals nu met het coronavirus, kan je werktijdverkorting en een WW-uitkering voor jouw personeel aanvragen. Hiervoor moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Lees de voorwaarden.
 14.  
 15. Vraag bijzonder uitstel van belastingbetaling aan. Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, neemt de Belastingdienst maatregelen. Bent u ondernemer of zzp’er en hebt u betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. U kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting bijzonder uitstel van betaling aanvragen.
 16.  
 17. Verlaag uw voorlopige aanslag vennootschapsbelasting. Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona en betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt.
 18.  
 19. Vraag op tijd belastingonmacht bij de Belastingdienst aan. Als je ervan uit gaat dat je niet tijdig aan belastingschulden kan voldoen, is het van belang dat je dit op tijd aan de Belastingdienst meldt. Indien dit niet op tijd wordt gedaan, dan loop je het risico hoofdelijk aansprakelijk te worden gesteld voor de niet-betaalde belastingschulden. Je dient de melding binnen twee weken na de dag waarop de betaling behoorde te vermelden bij de Belastingdienst.
 20.  
 21. Vraag de bank om aflossingen op te schorten. Indien uw bedrijf leningen heeft bij de bank en u kunt onderbouwen dat uw bedrijf in de kern levensvatbaar is, dan is het misschien mogelijk om voor een bepaalde periode de aflossingen op te schorten. Dat kan eventueel in combinatie met tip 12.
 22.  
 23. Maak gebruik van de verruimde BMKB-regeling Het ministerie van EZK staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50 procent van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90 procent van dit borgstellingskrediet. De verruimde regeling is van kracht vanaf 16 maart. Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50 procent naar 75 procent. Bovendien is de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar.
 24.  
 25. Werk met voorwaartse financiering. Als je onderneming het niet kan veroorloven om lang te wachten op het verkrijgen van geld, dan is voorfinanciering (factoring) iets voor jouw bedrijf. Bij voorfinanciering worden alle verzonden facturen binnen 24 uur nadat ze zijn verstuurd voor een deel of geheel voorgeschoten. Als het factuur door de klant voldaan is, verkrijg je het resterende deel. Zodoende heb je het geld sneller ter beschikking. Hier staat tegenover dat je een vergoeding betaalt voor verkregen diensten.
 26.  
 27. Maak gebruik van een overbruggingsfinanciering. Er zijn nieuwe MKB-financiers die zeer snel kredieten kunnen verstrekken met een beperkte looptijd (6-24 maanden). Dit doen zij op basis van omzet over de rekening, pin transacties of door het inlezen van de administratie. Op deze manier kan je snel liquiditeit creëren. Crop corporate finance heeft contact met de meeste hiervan.
 28. Of nog altijd de werkkapitaalfinanciering. De werkkapitaalfinanciering is voor veel bedrijven een logische keuze voor een financiering. Hierbij bieden niet alleen banken, maar ook andere financiers, zoals crowdfunding platforms, gerichte mogelijkheden aan om je werkkapitaal te laten financieren.
 29.  
 30. De sale and leaseback constructie. Hierbij verkoop je als eigenaar bijvoorbeeld je pand of vervoersmiddelen en vervolgens huur je deze direct weer terug. Hierdoor heb je meer liquiditeit door de verkoop van jouw materiële vaste activa, maar je kan ze nog steeds gebruiken.

Dossiers
Lees ook
Marketing voor ondernemers met lef

Marketing voor ondernemers met lef

Veel ondernemers proberen klanten te lokken door hun kennis te delen. Helemaal verkeerd schrijft Aartjan van Erkel in zijn nieuwe boek Nummer 1. Hij gelooft dat je niet je kennis gratis moet delen, maar moet entertainen. “Stop met teachen, begin met teasen.”

Mogelijkheden tot betalings­uitstel

Mogelijkheden tot betalings­uitstel

Veel ondernemers hebben nog steeds te maken met liquiditeits­­problemen veroorzaakt door de coronacrisis. De speciale regeling voor uitstel van betaling is uitgebreid.

F*ck de prijs, leve de service

F*ck de prijs, leve de service

Met F*ck de prijs, leve de service wil auteur Paul Moers laten zien dat bedrijven het niveau van hun service vaak overschatten en niet in de gaten hebben waar ze tekortschieten. Excellente service biedt veel meer kansen dan bedrijven nu zien en klanten zitten daar echt op te wachten.