VNO-NCW: Nederlands vlees is veilig

17 april 2014 Edwin Rensen

De Nederlandse vleessector zorgt dagelijks voor veilig vlees en houdt zich aan de wet, zegt Jos Goebbels, voorzitter van de Centrale Organisatie voor de Vleessector, in de printeditie van Forum, die donderdag verschijnt.

Hij reageert daarmee op de recente media-aandacht voor misstanden in de vleessector. Dat zijn incidenten, aldus Goebbels.  Volgens de branchevoorzitter is de vleessector de strengst gecontroleerde sector van de voedselindustrie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) keurt het vee voor de slacht en houdt toezicht op de sector. Het bedrijfsleven betaalt de kosten - 50 miljoen euro – van de keuringen.

Hard straffen

Goebbels vindt dat de controle van de NVWA beter kan. Er moet meer op nieuwe risico's als salmonella worden gecontroleerd, en de aandacht moet niet alleen op slachterijen, maar ook op boerderijen worden gericht, 'want daar spelen zaken rond diergezondheid en het gebruik van antibiotica zich af'. Bedrijven die zich niet aan de regels houden, mogen wat hem betreft streng worden bestraft. 'Ik ben niet voor méér controles, wel voor hard en deskundig controleren.' 

De sector werkt met ministeries, de NVWA en de supermarkten samen in de Taskforce Voedselveiligheid. Die heeft onder meer geleid tot criteria voor hygiëne en een integriteitsprogramma voor bedrijven. Goebbels wijst erop dat ook de consument verantwoordelijkheid draagt. 'Ziek worden van vlees heeft vaak te maken met het niet goed bewaren en bereiden ervan.'

Altijd op de hoogte blijven?