VMT Food Safety Event kijkt of borging afdoende is

vmt

Het Food Safety Event voor kwaliteitsmanagers in de gehele voedselbranche kijkt dit jaar of de veiligheid van voedsel in Nederland wel voldoende geborgd is, afgaande op de regelgeving van de NVWA. Het event vindt plaats op donderdag 29 november in Amersfoort.

Welke lessen voor de toekomst zijn er voor de gehele voedselbranche uit de fipronilaffaire te trekken? Welke nieuwe inzichten en beleidsregels moeten de aanhoudende problemen met Listeria monocytogenes terugdringen en voorkomen?

Wordt de veiligheid van voedingsmiddelen in Nederland voldoende geborgd als we kijken naar de eerste 'Staat van voedselveiligheid' (zie pdf) van de NVWA, is de centrale sluitende vraag, food-safety-event1-300x71 waarover de aanwezigen op basis van hun expertise kunnen brainstormen. Uit hun midden zal die dag ook de Kwaliteitsmanager Food 2018 worden gekozen door een jury en de deelnemers zelf.

Event voor kwaliteitsmanagers

Het VMT Food Safety Event 2019 is een interactieve en pragmatische bijeenkomst waar kwaliteitsmanagers elkaar ontmoeten en worden bijgepraat over actuele ontwikkelingen in hun dagelijkse praktijk. De ontmoeting met collega’s is een van de sterke punten van het event. Thema’s en onderwerpen als crisismanagement, bedrijfsethiek en -cultuur, BRC Food 8 en machineveiligheid komen aan bod.

Greep uit de lezingen

Lessen uit de fipronilaffaire toegelicht door Winnie Sorgdrager

Zoals zo vaak bij een incident, is er door de betrokken actoren niet optimaal gehandeld. Uit die fouten of nalatigheden zijn lessen voor de toekomst te trekken. Tijdens het Food Safety Event zal mr. Winnie Sorgdrager van de gelijknamige commissie de lessen uit de fipronilaffaire toelichten. Daarna zal projectleider Ir. Gonda Laporte de eerste Staat van Voedselveiligheid van het NVWA toelichten waarna brancheorganisatie FNLI zal aangeven welke verbeteracties zijn/ worden doorgevoerd en welke knelpunten men daarbij tegenkomt.

Crisismanagement

Een crisis komt meestal onverwacht en kan grote schade veroorzaken. Uiteraard is het belangrijk om een crisis te voorkomen, maar als er eenmaal een crisis is, moet de schade zoveel mogelijk worden beperkt. Hoe kunt u zich goed voorbereiden op een crisissituatie? Welke organisatiestructuur is bijvoorbeeld nodig om in geval van een crisis geen kostbare tijd verloren gaat met discussies over zaken die vooraf hadden kunnen plaatsvinden? Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt inzicht gegeven in meer praktische issues in relatie tot crisissituaties.

Voedselveiligheid versus machineveiligheid

Om veilig voedsel te kunnen produceren, moet de apparatuur waarmee het voedsel wordt bereid, vooraf schoon zijn. Sommige oppervlakken zijn echter alleen te reinigen in ‘productiestand’ en vaak uitsluitend met de hand. Op de werkvloer levert dat soms gevaarlijke situaties op voor mens en het bereide voedsel. Drie experts gaan vanuit verschillende standpunten en interactief in op enkele recalls en ongelukken. Welke eisen stelden wet- en regelgeving daarbij ten aanzien van voedselveiligheid, veilig machineontwerp en veilige werkwijze?

Listeria: een hardnekkig probleem

‘Eenmaal binnen krijg je Listeria monocytogenes niet snel meer weg.’ Deze uitspraak geeft maar weer eens aan hoe hardnekkig deze pathogeen voor problemen kan zorgen. De nadruk tijdens het Food Safety Event ligt op het beleid en ervaringen van de NVWA, het uitvoeren van microbiologisch omgevingsonderzoek waarover de nieuwe BRC Food 8 aanvullende eisaen bevat en tot slot mogelijkheden en praktijkervaringen met de onderbouwing van de THT met behulp van voorspellende modellen en challengetesten.

Wat is de Staat van voedselveiligheid?

Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat het voedsel dat zij kopen, veilig is. Iedereen die voedsel produceert of verhandelt draagt dan ook de verantwoordelijkheid om alleen veilig voedsel op de markt te brengen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de voedselveiligheid.

De Staat van voedselveiligheid geeft beleidsmakers, politici, producenten, consumenten en vertegenwoordigers van belangenorganisaties een beeld van de huidige situatie van voedselveiligheid in Nederland op basis van de informatie en kennis waarover de NVWA beschikt.

Hoe is voedselveiligheid geregeld?

Het wettelijk stelsel van voedselveiligheid in Nederland heef een sterk fundament in de Europese en nationale regelgeving. Uitgangspunt van het stelsel is dat de verantwoordelijkheid voor veilig voedsel bij het bedrijfsleven ligt. Dit is wetelijk vastgesteld in de zogenaamde Algemene Levensmiddelen Verordening (ALV), die de basis vormt voor het stelsel van de voedselveiligheidsvoorschrifen in de Europese Unie (EU). In de ALV is vastgelegd dat bedrijven zich moeten houden aan de voedselveiligheidsvoorschrifen. Levensmiddelenbedrijven moeten het aan de NVWA melden als zij onveilig voedsel in de handel hebben gebracht en zij moeten dit voedsel van de markt halen. Bedrijven moeten ook de consumenten informeren

indien die het product al hebben gekocht.

[intermezzo:1] [intermezzo:2]
Lees ook
Minister Schouten wil pilots om emissie uitstoot stallen te meten

Minister Schouten wil pilots om emissie uitstoot stallen te meten

In de toekomst bepalen veehouders en techniekleveranciers zelf de inrichting van het stalsysteem, zolang de gestelde emissiedoelen behaald worden. Op deze manier kunnen innovaties sneller en makkelijker doorgevoerd worden. Dat stelt voorzitter Ruud Tijssens namens de Taskforce Versnelling Innovatieproces Stalsystemen.Het advies sluit aan bij de ambitie...

Meerderheid Nederlanders: ‘Vleesbedrijven dwingen uitstoot te verminderen’

Meerderheid Nederlanders: ‘Vleesbedrijven dwingen uitstoot te verminderen’

Als zuivel- en vleesbedrijven te weinig doen om hun uitstoot te verminderen vindt 62 procent van de Nederlanders dat de overheid hen hiertoe moet dwingen. Dit blijkt uit een onderzoek van I&O Research in opdracht van Milieudefensie.Zuivelgigant FrieslandCampina en vleesproducenten Vion en VanDrie Group waren in 2019 samen verantwoordelijk voor de uitstoot...

Quick Ship Programma Mettler Toledo verbetert lead-times

Quick Ship Programma Mettler Toledo verbetert lead-times

Mettler Toledo Productinspectie presenteert het Configure-to-Order (CTO) Quick Ship Programma van tien tot vijftien werkdagen voor de C33 checkweighers van Garvens en de X33 en X34 X-ray systemen van Safeline. Het programma gaat onmiddellijk van start en garandeert een aanzienlijke verbetering van de lead-times van productinspectie-apparatuur.Hiermee...