Vlaams onderzoek naar mobiel slachten

16 augustus 2019 Pixabay

BioForum Vlaanderen onderzocht de afgelopen maanden de mogelijkheden van een mobiele slachteenheid in Vlaanderen. Voor rundvee en varkens lijkt dit niet haalbaar, maar voor pluimvee zien de onderzoekers mogelijkheden. Op 22 en 28 augustus worden de resultaten van gepresenteerd aan geïnteresseerde veehouders en hoeveslagers. 

De stichting BioForum Vlaanderen is een koepelorganisatie voor de Belgische biologische landbouw- en voedingssector. De stichting startte het onderzoek vanwege de problemen die kleinschalige (biologische) veehouders ervaren om hun dieren goed gecertificeerd te slachten. Verschillende kleinere slachthuizen zijn dichtgegaan en grotere slachthuizen zijn vaak niet toegerust om een beperkt aantal dieren te slachten voor rechtstreekse verkoop. Daarnaast speelt ook dierenwelzijn een rol.

Het onderzoek naar de mobiele slachteenheid concentreerde zich op vier facetten: technisch, reglementair, financieel en organisatorische haalbaarheid. “We hebben gekeken naar alle aspecten van het verhaal" vertelt Paul Verbeke,ketenmanager BioForum Vlaanderen, op PluimveeActueel. Het technische verhaal – hoe ziet een mobiele slachtlijn – eruit, was niet moeilijk uit te zoeken. In Italië zijn er al firma’s die dat kant-en-klaar afleveren. Reglementair en financieel wordt het een stuk lastiger. Je hebt dan te maken met zaken als voedselveiligheid (FAVV in België en NVWA in Nederland, red.) die controleren op het handhaven van ante-mortale en postmortale keuringen. Puur technisch is dat geen probleem, maar praktisch en financieel wel.”

De onderzoekers zien de meeste mogelijkheden in mobiel slachten voor de pluimveesector. De benodigde infrastructuur is beperkt in grootte en gewicht en past in een grotere bestelwagen of aanhangwagen. Een mobiele slachteenheid voor runderen technisch moeilijk te verwezenlijken, bijvoorbeeld door de grote hoogte die nodig is om een karkas van een rund op te takelen. Daarnaast reageert de Pluimveesector enthousiast op deze mogelijkheid.

BioForum Vlaanderen gelooft dat mobiel slachten toekomst heeft. “Op beperkte schaal zeker", zegt Verbeke. "Voor de middelgrote bedrijven 20.000/30.000 kippen op de lange termijn ook, maar voor de hele grote pluimveebedrijven waarschijnlijk niet. Voor hen zal het goedkoper en praktischer blijven om naar een slachthuis te gaan. De interesse is er zeker, maar vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen hoe het de komende jaren gaat evolueren. Technisch is het in ieder geval mogelijk.” 

In Nederland startte begin 2019 Slachthuis Dokkum met een mobiel slachthuis om kreupele koeien op de boerderij te kunnen slachten. De dieren worden op locatie gedood en vervolgens geslacht bij Slachthuis Dokkum.

Bron: PluimveeActueel /  BioForum Vlaanderen

 

Altijd op de hoogte blijven?