Vion vermindert CO2-voetafdruk varkensvlees

24 juli 2023 Redactie Vleesmagazine Vion

Vion Food Group verminderde het afgelopen jaar de CO2-uitstoot van varkensvlees. Dat blijkt uit het onlangs gepubliceerde Duurzaamheidsverslag 2022. Wel zijn er nog grote verschillen tussen de verschillende varkenshouderijen.

Transparantie is belangrijk voor Vion. Niet alleen wat betreft dierenwelzijn, maar ook voor de CO2-uitstoot. Het afgelopen jaar zette de vleesproducent stappen in de berekening van de emissies aan broeikasgassen op varkenshouderijbedrijven. Van 160 bedrijven berekende Vion de emissiecijfers. Dit gebeurt op basis van wetenschappelijk onderzoek van de Wageningen University & Research (WUR). Vion heeft als doel om in 2023 dit aantal tot minimaal 250 te laten groeien.

Emissie varkenshouderijen

Uit deze cijfers blijkt dat de Vion-varkenshouderijbedrijven in het noordwesten van Europa per 100 gram eiwit een CO2-emissie van tussen de 3 en 6 kilo hebben. Wereldwijd ligt dat tussen de 4 en 16 kilo. De CO2-uitstoot van varkensvlees is ongeveer de helft van de voetafdruk van rundvlees, hoewel ook voor dit product zijn de emissiecijfers volgens Vion aanmerkelijk lager dan het wereldwijde gemiddelde. Wel ligt de broeikasemissie van vlees nog altijd hoger dan van granen, tofu en noten.

De varkenshouderijen beperken de emissie vooral met het voer. Het regionale varkensdieet bestaat vooral uit reststromen uit de voedingsindustrie. Daarnaast helpt ook de wetenschap en technologie om het aantal nutriënten in varkensvoer te verhogen en op die manier de CO2-uitstoot te verminderen. Bij Vion lopen momenteel ook verschillende projecten voor de vermindering van de koolstof- en methaanuitstoot van mestinzameling, opslag en verwerking. 

Duurzaamheidsverslag

In het Duurzaamheidsverslag 2022 rapporteert Vion de stappen die het bedrijf het afgelopen jaar zette/ Duurzame keten staan hierbij centraal. “Een duurzame voedselketen is betaalbaar en bereikbaar voor iedereen en levert een positieve bijdrage aan de maatschappelijke ontwikkelingen rondom klimaat en de zorg voor dierenwelzijn”, aldus CEO Ronald Lotgerink.

Vion

Vion Holding N.V. is een internationaal foodbedrijf met productielocaties in Nederland, Duitsland en België en verkoopondersteunende- en vertegenwoordigingskantoren in zestien landen. In 2022 behaalde Vion met 12.000 werknemers een omzet van € 5,3 miljard.

Altijd op de hoogte blijven?