Vion positief over vleeskeuring door de overheid

20 oktober 2015 Vleesmagazine

Vion is positief over de voorstellen van de Minister van Volksgezondheid en de Staatssecretaris van Economische Zaken om de vleeskeuring weer volledig onder te brengen bij de overheid. Dit versterkt het overheidstoezicht op het slachten van dieren en heeft een positief effect op afzetmogelijkheden van Nederlands vlees buiten de EU.

De vleessector en de overheid hebben vanaf 2003 de vleeskeuring anders georganiseerd. De keurmeesters zijn momenteel in dienst van de Kwaliteitsdienst voor de Dierlijke Sector en worden ingehuurd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De keuringsdierenarts van de NVWA is verantwoordelijk voor de keuring.

Export

De verwachting was dat deze werkwijze efficiënter zou zijn. In de loop van de jaren bleek deze aanpak echter moeilijk uit te leggen aan autoriteiten buiten de EU. Daardoor ontstonden discussies met handelspartners. Het weer volledig onderbrengen van de vleeskeuring bij de overheid is in dit verband logisch. Dit maakt bij de exportlanden definitief een einde aan twijfels over onze systematiek van keuring. Ook gaat Nederland in de pas lopen met andere belangrijke productielanden, die vasthouden aan de vleeskeuring door overheidsmedewerkers. De nieuwe voorstellen in Nederland zijn een stimulans voor de duurzaamheid van de afzet van het hoogwaardige Nederlandse vlees in landen buiten de EU. Vion gaat ervan uit dat er met de overheid afspraken worden gemaakt over de beheersing van de kosten.

NVV en LTO

NVV en LTO Varkenshouderij zien in de plannen van de staatssecretaris om keuring en toezicht te scheiden, mogelijkheden voor het nieuwe ketenkwaliteitssysteem van de sector om keuringskosten voor het bedrijfsleven naar beneden te brengen. Dit door risicogericht te controleren bij bedrijven die niet deelnemen aan door de NVWA geaccepteerde kwaliteitssystemen. Wel gaan beide partijen er vanuit dat het voorstel van Dijksma niet leiden tot extra kosten voor het bedrijfsleven. In de gesprekken die NVV en LTO hierover voeren met de staatssecretaris, zullen zij de staatssecretaris vragen om dit te waarborgen, meldt de NVV op haar site.

KNS

De KNS staat voor een correcte naleving van wet- en regelgeving en de handhaving hierop, met als doel het voorkomen van fraude en het borgen van de voedselveiligheid in de vleesketen. Dit kan naar de mening van de KNS door direct toezicht door de NVWA, maar ook door derde partijen, aangestuurd door de NVWA. Belangrijk is dat dit toezicht op een onafhankelijke, niet discutabele, maar vooral ook efficiënte wijze wordt ingericht, waardoor de kosten voor het kleinbedrijf in het algemeen gedragen kunnen worden. Ook de ontwikkeling van de kosten blijft voor de KNS een belangrijk aandachtspunt.

Lees hier een eerder bericht over de keuring die weer in handen van de overheid komt.

Altijd op de hoogte blijven?