Vion Food boekt successen met duurzamer en diervriendelijker varkensvlees

18 december 2015 Vleesmagazine

Vion Food heeft belangrijke successen geboekt met het varkensvleesconcept Good Farming Star. Het bedrijf sloot met meerdere retailers overeenkomsten over de afname van dit gewilde concept. ‘Met Albert Heijn hebben we een meerjarige overeenkomst afgesloten voor de levering van vlees voor zowel de verkoop van vers vlees als grondstof voor vleeswaren,’ zegt Frans Stortelder, coo Pork bij Vion Food. ‘Dit is een belangrijke doorbraak voor de diervriendelijkere en duurzamere productie van varkensvlees.’

Dankzij de overeenkomst met Albert Heijn, waarbij de vleeswaren zijn betrokken, wordt een veel groter deel van het vlees benut. Hierdoor stijgt het rendement en dalen de kosten per kg product. Deze aanpak maakt het concept voor retailers aantrekkelijk. Zij kunnen over duurzamer en diervriendelijker varkensvlees beschikken voor een redelijke prijs. Vanaf volgend jaar is Good Farming Star-vlees dagelijks beschikbaar voor meer dan vijf miljoen consumenten.

Vraaggestuurd concept

Good Farming Star is een vraaggestuurd, dynamisch concept van Vion Food, met speciale aandacht voor diervriendelijkheid. Het speelt in op de vraag naar duurzamer varkensvlees. De transparante keten loopt van boerderij tot en met de afnemer en de producten zijn van bekende, Nederlandse oorsprong en volledig traceerbaar. Vion Food is in staat grote volumes vlees te leveren aan retailers, foodservice en de industrie en hen daarbij te faciliteren. Good Farming Star voldoet aan het één ster Beter-Leven-Keurmerk van de Dierenbescherming en de criteria van het Varken van Morgen. Vion Food ontwikkelt Good Farming Star verder in nauwe samenwerking met ketenpartners als varkenshouders en afnemers.

Vijf jaar Good Farming Star

Good Farming Star heeft zich in vijf jaar tijd ontwikkeld tot een succesvol concept. Vion Food was al tientallen jaren voorloper op het gebied van kwaliteitssystemen in de varkenshouderij. Zo was Vion Food in de jaren negentig de initiator van IKB en in 1998 de eerste leverancier van Tesco onder het zogenoemde Welfare-concept. Het doel van Vion Food is een duurzame productie van vlees zowel uit het oogpunt van de consument, het dier, milieu als de economie.

Altijd op de hoogte blijven?