Vion heeft samen met databedrijf ImpactBuying en Wageningen University & Research de CO2-footprint calculator ontwikkeld. Hiermee maakt de producent van vlees en vleesvervangers de CO2-uitstoot van de hele varkensvleesketen inzichtelijk.

In de hele keten van de vleesproductie worden in verschillende fasen broeikasgassen uitgestoten, voornamelijk CO2 en methaan (CH4). Minder dan 3 procent daarvan heeft betrekking op het proces bij Vion en energiegebruik in de productie. Het overgrote deel van de overige ruim 97 procent uitstoot vindt plaats in de fasen vóór het slachten. In dat deel van de keten liggen veel van de mogelijkheden om de footprint verder te reduceren.

Hele keten

Alleen door samenwerking met alle ketenpartners is de emissie in elke stap in kaart te brengen en te verminderen. In 2019 zette Vion daar de eerste stap in. Samen met een groep varkenshouders startte Vion toen  met het berekenen van de emissie in de varkenshouderij. Vervolgens zijn daar ook veevoederproducenten, overheidsinstanties en retailorganisaties bij aangesloten.

Transparantie

De emissie in de hele varkensvleesketen is berekend met de hulp van WUR. De eerste stap was het opstellen van een LCA, een Life Cycle Assessment, dat elke stap in de keten minutieus in kaart brengt. Hierbij wordt gerekend volgens de Europese standaard voor het berekenen van een carbon footprint van producten, de Product Environmental Footprint (PEF). Deze PEF standaard is de basis voor een volledig transparante en objectieve berekening die voor heel Europa is ontwikkeld.

Samenwerking

De samenwerking in de hele keten is van groot belang. Het gaat hierbij om vele partners en grote hoeveelheden data die moeten worden verzameld, geverifieerd en verwerkt. Dit is het specialisme van ontwikkelingspartner ImpactBuying. De samenwerking en de inzet van de CO2-footprint calculator hebben er inmiddels toe geleid dat de totale CO2-footprint van de Vion varkensvleesproductie voor de Nederlandse retail inzichtelijk is gemaakt. Met primaire data die direct van alle partners komt en via JoinData in het blockchain traceability platform dat door ImpactBuying en Vion is ontworpen. Dit zorgt voor een extra laag vertrouwen en geverifieerde bewijsvoering. Er wordt momenteel gewerkt aan de berekening van de footprints over de jaren 2022 en 2023.

Duurzaamheidsinformatie

De vraag om transparantie over de CO2-footprint van voedingsmiddelen komt voor een belangrijk deel vanuit de retailwereld. Supermarkten vinden het belangrijk om hun klanten op verpakkingen informatie te kunnen geven over de duurzaamheid van hun producten. De resultaten van de CO2-footprint calculator maken dat mogelijk.

CO2-footprint

De roep om meer transparantie over de CO2-footprint van de voedingsmiddelenindustrie wordt steeds groter. Inzicht in de CO2-footprint is essentieel om te werken aan maatregelen om het milieu en het klimaat te beschermen. Ronald Lotgerink, Chief Executive Officer van Vion: “We hebben bij Vion hoge duurzaamheidsambities en daar past de ontwikkeling van de CO2-footprint calculator heel goed in. Daarnaast zien we de ontwikkeling ook als een succesvolle pilot voor de hele branche. Zowel ImpactBuying als Vion vinden het belangrijk dat ook andere producenten gebruik gaan maken van de CO2-footprint calculator. Als initiatiefnemer en opdrachtgever zijn we trots op de impuls die we hiermee afgeven aan de duurzaamheidsambities in onze ketens.”

Vion

Vion Food Group is een internationaal foodbedrijf met productielocaties in Nederland, Duitsland en België en verkoopondersteunende- en vertegenwoordigingskantoren in 16 landen. In 2022 behaalde Vion een omzet van 5,3 miljard euro met meer dan 11.000 medewerkers.

Altijd op de hoogte blijven?