Vier belastingtips voor ondernemers

25 april 2019

De belastingaangifte van ondernemers moet voor 1 mei binnen zijn. De Belastingdienst heeft de privégegevens al ingevuld, het zakelijke deel van de aangifte moet de ondernemer zelf invullen. De Belastingdienst zet de belangrijkste aftrekposten en belastingregelingen op een rij.

1. Ondernemersaftrek

Onder de ondernemersaftrek vallen onder andere de zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting en voldoen aan het urencriterium.

Uit een recente peiling van de Belastingdienst blijkt dat 85,9 procent van de ondernemers bekend is met het urencriterium, waarvoor je onder andere minimaal 1.225 uur per kalenderjaar moet besteden aan je bedrijf. De zelfstandigenaftrek bedraagt €7.280.

Ondernemers kunnen ook aanspraak maken op de startersaftrek van €2.123. Dit kan als je in de afgelopen vijf jaar minimaal een jaar geen ondernemer was en in deze periode niet meer dan twee keer gebruik hebt gemaakt van de zelfstandigenaftrek.

2. Mkb-winstvrijstelling

Ondernemers krijgen voor de inkomstenbelasting automatisch de mkb-winstvrijstelling. Dit betekent geen belasting betalen over 14 procent van je winst. Bij ondernemers die in 2018 verlies hebben gedraaid, wordt de mkb-vrijstelling automatisch verrekend. 14 procent van het verlies wordt niet meegeteld.

3. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Ondernemers hebben mogelijk recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek als zij in 2018 meer dan €2.300 hebben geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen en als de kosten van deze bedrijfsmiddelen per stuk €450 bedragen. De hoogte van deze aftrek is afhankelijk van de investeringen.

4. Fiscale oudedagsreserve

Ondernemers voor de inkomstenbelasting mogen als ze aan het begin van het kalenderjaar nog niet de AOW-leeftijd hebben bereikt, jaarlijks een deel van de jaarwinst toevoegen aan de fiscale oudedagsreserve. Het bedrag dat is gereserveerd door het pensioen, mag worden afgetrokken van de winst. 

Wel of geen recht op aftrekposten?

Voor bovenstaande aftrekposten en belastingregelingen geldt dat je ondernemer voor de inkomstenbelasting moet zijn. Ondernemers die hierover twijfelen, kunnen de OndernemersCheck doen. 

Ondernemers hebben tot 1 mei om de belastingaangifte over 2018 in te dienen. Ga voor meer informatie naar Belastingdienst.nl/aangifte en Belastingdienst.nl/ondernemers.

Dit artikel verscheen eerder op: Vismagazine

Altijd op de hoogte blijven?