Verzuim blijft ook binnen mkb stijgen

attachment-003_food-image-VLS11178I03

Het gemiddelde verzuim in het mkb in Nederland (tot 200 werknemers) is het laagst van alle bedrijven met 3,8 procent. Toch is ook hier een stijging te zien. Dat is zorgelijk omdat verzuim voor kleine bedrijven veel riskanter dan voor grotere bedrijven, stelt ArboNed.

Het gemiddelde verzuim in Nederland blijft stijgen, naar 4,2 procent in 2018 ten opzichte van 3,8 procent in 2017 en 3,5 procent in 2016. Dit hoge percentage wordt met name veroorzaakt door de grote bedrijven. In het mkb (tot 200 werknemers) is het verzuim het laagst: 3,8 procent, maar toch is ook hier een stijging te zien ten opzichte van 3,5 procent in 2017 en 3,3 procent in 2016.

Psychische klachten

Psychische klachten zorgen voor een onverminderd hoog aantal verzuimdagen, zegt ArboNed op basis van een analyse van haar data over geheel 2018.

Truus van Amerongen, directeur medische zaken ArboNed: ‘Hoewel het verzuimpercentage vaak ook gerelateerd is aan de economie, is het zorgwekkend dat de stijgende lijn van verzuim jaarlijks doorzet. Dat geldt voor zowel grote als kleinere bedrijven.’

In de cijfers van 2018 is goed zichtbaar dat het verzuim hoger is naarmate het bedrijf meer medewerkers in dienst heeft. Waar het verzuimpercentage bij bedrijven met maximaal 10 medewerkers in dienst op 3,5 procent ligt, stijgt het bij maximaal 50 medewerkers naar 3,8 procent en naar 4,3 procent bij bedrijven met tussen de 51 en 200 medewerkers in dienst.

Daarboven gaat het zelfs de grens van 5 procent over. Ook het aantal keer dat men zich ziek meldt ligt hoger naarmate het bedrijf groter is, van 0,27 keer bij de hele kleintjes tot 1,02 bij meer dan 200 werknemers. Grote en kleine bedrijven hebben ieder hun eigen uitdagingen en vereisen dus ook een andere aanpak om het verzuim terug te dringen.

Langdurig verzuim kan mkb’er de kop kosten

Van Amerongen: ‘ArboNed richt zich specifiek op het mkb. Het is een bekend gegeven dat in kleine bedrijven minder wordt verzuimd dan in grote bedrijven. Dat kan meerdere oorzaken hebben. Zo is de betrokkenheid en loyaliteit naar elkaar in een klein bedrijf meestal groter. Al kampt het mkb relatief met het minste verzuim, áls iemand langdurig uitvalt dan zijn de gevolgen voor een mkb’er veel groter dan voor een groot bedrijf.’

Een verzuimdag kost gemiddeld 250 euro, los van productieverlies en extra werkdruk op de collega’s. In geval van langdurig verzuim kan dit een ondernemer in het mkb’er de kop kosten. ‘Dat maakt het belang van het voorkomen van verzuim binnen het mkb nog groter. Maar daar komen veel ondernemers helaas vaak pas achter als het te laat is.’

Hoge verzuimduur

Het verzuim wordt lang niet altijd door het werk veroorzaakt. Werkgever en werknemer hebben hier niet altijd invloed op. Van Amerongen: ‘Zo levert de griepgolf begin 2018 een grote bijdrage aan de stijging van het gemiddelde verzuimpercentage. Kijken we specifiek naar het langdurend verzuim (langer dan 6 weken) binnen het mkb, dan zien we een onverminderd hoge verzuimduur door psychische klachten, gemiddeld 225 dagen.’

Krachten bundelen

Eenderde van het langdurend verzuim heeft een psychische oorzaak. Hiervan bestaat binnen het mkb 25 procent uit stressgerelateerde klachten (spanning, overspanning en burn-out), een lichte stijging ten opzichte van 24 procent in 2017 en 22 procent in 2016.

Van Amerongen: ‘Verzuim door stressgerelateerde klachten is wel iets wat je als werkgever en werknemer kunt aanpakken. Het is één van de redenen waarom MKB-Nederland vanaf 1 juli 2018 rond dit onderwerp optrekt met ArboNed om samen mkb-ondernemers te steunen bij hun preventieve arbozaken. Ook de overheid stuurt met de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) vanaf 1 juli 2017 aan op meer aandacht voor preventie. Toch lijkt dit ondanks de aangescherpte toezicht van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) niet voldoende om het tij van stijgend verzuim te keren en dat is zorgelijk. We zullen dus nog meer onze krachten moeten bundelen om het stijgend verzuim een halt toe te roepen.’

Verkorten duur psychisch verzuim

Om de duur van het psychisch verzuim te verkorten heeft ArboNed in samenwerking met moederorganisatie HumanTotalCare geïnvesteerd in een unieke, innovatieve aanpak. Bij psychisch verzuim ontvangt de bedrijfsarts een datagestuurde risico-inschatting van de verzuimduur en een datagedreven advies over de aanpak als hulpmiddel om direct het meest effectieve verzuimbegeleidingstraject starten voor de betreffende werknemer. Vanuit onderzoek wordt aangetoond dat dit de duur van het verzuim fors vermindert.

Lees ook
Bedrijven kampen met tekort personeel

Bedrijven kampen met tekort personeel

Treinen die niet kunnen rijden, restaurants en winkels die de openingstijden moeten aanpassen, schoolklassen die naar huis worden gestuurd. Allemaal vanwege een tekort aan personeel. Een kwart van de Nederlandse bedrijven kampt hiermee.

Britse vleesindustrie wil personeelstekort oplossen met inzet gedetineerden

Britse vleesindustrie wil personeelstekort oplossen met inzet gedetineerden

In het Verenigd Koninkrijk kampt de vleesbranche met een tekort aan personeel. De branche wil dit probleem op lossen door de inzet van (ex)gedetineerden en is daarover in overleg met de overheid. Dat meldt BBC.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden

Uiterlijk op 1 augustus 2022 moet Nederland de richtlijn2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (hierna: ‘de richtlijn’) hebben geïmplementeerd. Deze is in het leven geroepen om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren en minimumrechten aan elke werknemer in de Europese...