Veehouders willen breed onderzoek naar corona en luchtkwaliteit

Veehouderij-maakt-niet-ziek

Het coronavirus was nog maar net in Nederland of linkse partijen grepen hun momentum om meteen een verband te leggen tussen corona in Oost-Brabant en Noord-Limburg en de intensieve veehouderij. Onder druk van de politiek laat Corola Schouten het RIVM nu een onderzoek doen.

Stigmatiserend, vooringenomen en polariserend vinden de veehouders, laat Ingrid van der Sterren namens Varkens Vandaag weten. ‘Het brengt verkeerde denkbeelden in het land. Het helpt niemand en zeker de strijd tegen corona niet. Boeren willen een breed en onpartijdig onderzoek naar het verband tussen luchtkwaliteit en corona. Daarbij moeten alle sectoren die bijdragen aan luchtverontreiniging worden betrokken. Verkeer, industrie, huishoudens én luchtvaart.’

Gezondheid

Als het aan de varkenshouders ligt, is het nog maar zeer de vraag of er een verband is tussen de intensieve veehouderij in Oost-Brabant en Noord-Limburg en het hoge aantal coronaslachtoffers in sommige gemeentes in deze regio’s. ‘Veehouderij maakt niet ziek’, benadrukt Van der Sterren.  ‘Veehouders en hun kinderen zijn zelfs een stuk gezonder dan andere Nederlanders. Dat blijkt uit onderzoek van Nivel (2008). Boeren bezoeken minder vaak hun huisarts en hebben minder last van hun luchtwegen. Kinderen van boeren hebben tweemaal minder vaak last van astma, luchtwegaandoeningen en allergieën (IRAS aan de UU). Martijn Schuijs van VIB/UGent toonde zelfs aan dat boerderijstof beschermt tegen astma. Wetenschappers vermoeden dat het contact met stof, bacteriën en micro-organismen via dieren en stallen het immuunsysteem sterker maakt. Waarschijnlijk ook op volwassen leeftijd.’

Coronaregio’s zijn intensief

Veehouderij is niet de enige factor die Oost-Brabant en Noord-Limburg van andere regio’s onderscheidt. ‘Oost-Brabant is ook intensief is qua mensen, verkeer en industrie. Het is de regio met het meeste zware transport, de meeste industrie én de meeste kilometers weg. Bovendien heeft ook het Ruhrgebied invloed op de luchtkwaliteit in Oost-Brabant en Noord-Limburg. De veehouders wijzen er op dat er ook veehouderij intensieve gebieden zijn met weinig coronaslachtoffers zoals Venray, de Achterhoek, Twente, Overijsel, Midden-Brabant en de veehouderij intensieve regio West-Vlaanderen in België. Ook het omgekeerde is het geval. China bijvoorbeeld, waar corona ontstond, kent geen intensieve veehouderij gebieden.’

Meer onderling contact

Volgens de veehouders verschillen Oost-Brabant en Noord-Limburg op nog meer factoren van de rest van het land. RIVM kaarten laten zien dat gebieden die het zwaarst getroffen zijn door corona ook een groter deel van de bevolking heeft dat zich bevindt in de actieve beroepsbevolking (15 tot 65 jaar). ‘De gezinsinkomens in deze plattelandsgemeentes liggen hoger dan in andere plattelandsgemeentes. Er is meer geld om uit te gaan en mee te doen aan sociale activiteiten. De bevolking in corona regio’s verhuist minder vaak naar andere gebieden. Daardoor is het contact met familie en vrienden intensiever. Er zijn meer grotere gezinnen en minder éénpersoonshuishoudens. Minder ouderen voelen zich eenzaam. Ze worden meer opgenomen in de samenleving. Je zou kunnen concluderen dat coronaregio’s socialer zijn. Er is meer onderling contact. Zeker in carnavalstijd.’

Veehouders voelen zich gesteund

De veehouders voelen zich gesteund door het RIVM en epidemiologen als Lidwien Smit van de Universiteit in Utrecht. ‘Zij wijzen erop dat rond de coronahype behoefte is aan snelle conclusies. Iedereen zoekt naar antwoorden maar niemand kan nu zeggen wat er lokaal aan de hand is. Corona is een complexe ziekte. Er zijn veel meer correlaties dan de veehouderij. Daarom is breed en onpartijdig onderzoek essentieel’, aldus Van der Sterren.

 
Lees ook
Herziene uniformeringsafspraken voor vleesvarkenshouders

Herziene uniformeringsafspraken voor vleesvarkenshouders

De uniformeringsafspraken van vleesvarkenshouderijen gaan op de schop. Opdrachtgever hiertoe is de Producenten Organisatie Varkenshouderij. Dit laat boeren- en tuinderblad Nieuwe Oogst weten. In de nieuwe afspraken wordt het groeitraject gestandaardiseerd, zodat bedrijven met vleesvarkens onderling beter te vergelijken zijn. Het huidige rekenmodel...

Zesde editie 'Het Beste Idee van Varkensland'

Zesde editie 'Het Beste Idee van Varkensland'

De innovatiewedstrijd ‘Het Beste Idee van Varkensland’ gaat weer beginnen. Varkenshouders worden uitgedaagd om innovatieve, gekke, radicale en onverwachte ideeën voor de varkenshouderij te bedenken, uit te werken en te implementeren. Deze zesde editie heeft twee nieuwe partners, de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) en mengvoederproducent...

ESA legt slacht tijdelijk stil

ESA legt slacht tijdelijk stil

Kalfsvleesverwerker ESA, onderdeel van VanDrie Group, legde op 4 augustus de slachtactiviteiten tijdelijk stil vanwege een aantal coronabesmettingen van werknemers. De andere activiteiten gaan wel gewoon door. Dat meldt VanDrie Group op de website.