Vakcentrum proeft massale steun franchisecode

8 juni 2017

Een wettelijke verankering van de Nederlandse Franchise Code (NFC) krijgt volgens het Vakcentrum brede steun van franchisenemers en ondernemersorganisaties, meldt Distrifood.

Ruim 10.000 ondernemers hebben zich via hun branche- en koepelorganisaties of franchisenemersverenigingen uitgesproken voor een snelle wettelijke verankering van de Nederlandse Franchisecode (NFC). Dat blijkt volgens het Vakcentrum uit de internetconsultatie betreffende het wetsvoorstel van minister Kamp om de NFC wettelijk te verankeren. Tijdens de zes weken durende internetconsultatie konden belanghebbenden hun mening geven over de wetgeving. Dit meldt Distrifood op haar website.

Ook verenigingen franchisenemers zijn voor

Naast het Vakcentrum, spraken bijvoorbeeld ook de BOVAG, FANed en MKB-Nederland zich uit voor wettelijke verankering. Ook verenigingen van franchisenemers in de food- en non-food detailhandel, (financiële) dienstverlening en horeca hebben zich uitgesproken voor wettelijke verankering. In totaal vertegenwoordigen die volgens het Vakcentrum zo’n 10.000 franchisenemers. ‘Dat is dus een aanzienlijk aantal als je weet dat er in Nederland circa 30.000 franchisevestigingen zijn’, aldus directeur Patricia Hoogtstraten van het Vakcentrum.

Fear Factor

Van de openbare reacties in de internetconsultatie stemt circa 80% in met het voornemen de Nederlandse Franchise Code een wettelijke basis te geven. In totaal kwamen er volgens het Vakcentrum 600 reacties binnen waarvan de helft anoniem. Dat er zoveel anoniem is gereageerd laat volgens het Vakcentrum zien dat wetgeving hard nodig is. ‘Het feit dat de fear factor maakt dat men niet openbaar durft te reageren is al reden genoeg om snel tot invoering van het wetsvoorstel over te gaan’, aldus Hoogstraten.

Wettelijk verankeren noodzaak

Volgens het Vakcentrum is een wettelijke verankering van de code noodzakelijk om het machtsevenwicht tussen franchisegevers en franchisenemers beter in balans te brengen. ‘De franchisegevers houden te weinig rekening met de belangen van franchisenemers. Die hebben een afhankelijke en zwakkere positie, bijvoorbeeld door informatieachterstand. De NFC maakt dat franchisegevers de franchisenemers van goede informatie moeten voorzien zodat franchisenemers weloverwogen besluiten kunnen nemen’, betoogt het Vakcentrum vanmiddag tijdens een hoorzitting van de Commissie Economische Zaken van de Tweede Kamer.

Franchisecode

De Nederlandse Franchisecode is opgesteld door vertegenwoordigers van franchisegevers en franchisenemers. Dat gebeurde onder begeleiding van het ministerie van Economische Zaken. De NFC is in februari 2016 afgerond en aangeboden aan minister Kamp. Franchisegevers blijken tot nu toe echter bijzonder terughoudend in het implementeren van de code. Ze hekelen onder meer de hoge kosten die daarmee gepaard zouden gaan. Bovendien zou de Code innovatie en snelle slagkracht ondermijnen. Dat franchisegevers de code niet toepassen heeft er toe geleid dat minister Kamp de code wettelijk wil verankeren.

Altijd op de hoogte blijven?