Vakbonden leggen principe-akkoord pensioenen voor aan leden

pensioen

Het kabinet, werkgevers en vakbonden hebben dinsdag 4 juni een principe-overeenstemming over de pensioenen bereikt. Vooral het FNV-ledenparlement is echter kritisch en organiseert een online-referendum onder de 1 miljoen leden.

Over het heetste hangijzer, de stijging van de AOW-leeftijd, lijkt een akkoord bereikt, maar vakbond FNV gaat het principe-akkoord over de pensioenen voorleggen aan de ruim 1 miljoen leden. De dag voor Hemelvaart hield de vakbond een stakingsdag over het pensioenstelsel, dat werknemers in alle sectoren aangaat.

[intermezzo:1]

De handtekening van de grootste vakbond is het laatste obstakel op weg naar een akkoord over een nieuw pensioenstelsel waar negen jaar aan is gewerkt. Komt het akkoord er niet vóór 1 juli, dan is korting op pensioenen onafwendbaar.

Referendum van 12 tot 15 juni

Het online-referendum wordt gehouden van 12 tot 15 juni. De ledenraadpleging is 'adviserend'. Op zaterdag 15 juni komt het ledenparlement opnieuw bijeen om een definitief besluit te nemen.

Ook vakbond CNV vraagt alle leden in een onlinereferendum een oordeel te geven over het akkoord. Zo'n 260.000 leden krijgen volgende week een stemkaart; de uitslag wordt 15 juni verwacht.

De besturen van de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland bespreken het onderhandelingsresultaat eveneens met hun achterban.

AOW-leeftijd langzamer laten stijgen

Het kabinet heeft in een eindbod gezegd bereid te zijn om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen en wil daar de komende jaren structureel vier miljard euro voor vrijmaken. Voor elk jaar dat we langer leven gaat de AOW-leeftijd met acht maanden omhoog en niet met een jaar zoals nu.

Een groot deel van de kritiek van het ledenparlement van de FNV richt zich op de afgesproken regeling voor zware beroepen, die zou te mager zou zijn. Ook gaan er in het parlement veel stemmen op om de AOW-leeftijd te bevriezen op 66 jaar, of ten minste veel minder snel te laten stijgen dan is afgesproken.

Verder was er in het ledenparlement irritatie omdat de leden het akkoord niet op papier kregen. Later vandaag wordt het pensioenakkoord op een persconferentie gepresenteerd.

Grote lijnen van het principe-akkoord

De komende twee jaar wordt de AOW-leeftijd bevroren op 66 jaar en vier maanden. Op die manier moet de huidige generatie die met pensioen gaat, worden ontzien. Daarna stijgt de leeftijd in stapjes naar 67 jaar in 2024, meldt NOS

In de jaren na 2024 stijgt de AOW-leeftijd verder, maar minder snel. De koppeling, een jaar langer leven is een jaar langer werken, wordt losgelaten. De nieuwe koppeling wordt een jaar langer leven is acht maanden langer werken. Dat moet voorkomen dat de jongste generaties tot na hun 70ste moeten doorwerken.

Zware beroepen

Om mensen die een zwaar beroep uitoefenen te sparen, wordt het mogelijk om drie jaar eerder te stoppen met werken. Iedereen kan gebruik maken van die regeling. Eerder stoppen wordt dan vooral aantrekkelijker voor mensen met lage inkomens. Nu moet de werkgever nog een boete betalen als werknemers eerder stoppen. In het akkoord staat een vrijstelling van boetes tot een bruto jaarinkomen van 19.000 euro.

Keuze uit twee contracten

Het nieuwe stelsel moet ook meer duidelijkheid bieden over het opgebouwde pensioen per werknemer. Pensioenfondsen krijgen de mogelijkheid om werknemers twee typen pensioencontracten aan te bieden: één waarbij de premie mee stijgt of daalt met de actuele marktrente; en één waarbij fondsen de kans krijgen ook risicovol te beleggen, als het risico van winst of verlies maar wordt verspreid over alle deelnemers, dus jong en oud.

Daarnaast is het de bedoeling de doorsneepremie wordt afgeschaft. Jongeren betalen momenteel relatief veel pensioenpremie voor het pensioen dat zij later mogelijk ontvangen.

 
Lees ook
Veiligheid

Veiligheid

Vertrouwen en veiligheid vormen de basis van een effectief team. Hetzelfde geldt voor bedrijven. Kort gezegd: geen gevoel van veiligheid, geen succes. Mijn praktijk laat zien dat mensen zich niet altijd veilig voelen in hun team of bedrijf, met alle gevolgen van dien.

Britse vleesindustrie wil personeelstekort oplossen met inzet gedetineerden

Britse vleesindustrie wil personeelstekort oplossen met inzet gedetineerden

In het Verenigd Koninkrijk kampt de vleesbranche met een tekort aan personeel. De branche wil dit probleem op lossen door de inzet van (ex)gedetineerden en is daarover in overleg met de overheid. Dat meldt BBC.

Personeelstekort bij veel bedrijven

Personeelstekort bij veel bedrijven

Verschillende sectoren kampen met een personeelstekort. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek kreeg begin juli een op de vier ondernemers hiermee te maken. Het gevolg is dat de lonen stijgen.