Vakbonden akkoord met cao voor de slagersbranche

attachment-001_food-image-VLS12303I01

De Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) meldde vorige maand dat er een onderhandelingsresultaat met de vakbonden was bereikt voor een nieuwe cao. Vervolgens is dit resultaat ter goedkeuring voorgelegd aan de achterban van de vakbonden. Deze hebben hun goedkeuring verleend en daarmee is een nieuwe cao voor het Slagersbedrijf een feit.

De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Er is een initiële loonsverhoging van de feitelijke brutosalarissen van 2,0% afgesproken per 1 oktober 2020, maar er wordt nog onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om bedrijven, die door de uitzonderlijke corona-omstandigheden nog in zwaar verkeer verkeren, op dit gebied tijdelijk te ontzien. Het kan hierbij gaan om bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de NOW-regeling, waarbij de aanvraag is toegewezen en er geen restitutie van de ontvangen gelden hoeft plaats te vinden.

Verder staat in de nieuwe cao een aanpassing van een aantal lonen uit salarisschaal 2, 3 en 4, als gevolg van wijzigingen in de Wet minimumloon, aldus de KNS. Deze aanpassing gaat 31 december 2020 in. Tevens wordt een werkgroep opgesteld, die onderzoek doet naar de mogelijkheden en de haalbaarheid van het maken van afspraken over de aspecten uit het pensioenakkoord. Denk bijvoorbeeld aan het eerder stoppen met werken als sprake is van zwaar werk.

 
Lees ook
KNS organiseert webinar over bedrijfsopvolging

KNS organiseert webinar over bedrijfsopvolging

Brancheorganisatie Koninklijke Nederlandse Slagers organiseert op 16 februari 2022 voor leden een online informatieavond over de juridische aspecten van bedrijfsopvolging.

Horecaslagers komen in de problemen door horecasluiting

Horecaslagers komen in de problemen door horecasluiting

Tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag 14 januari kondigde het kabinet enkele versoepelingen aan. Maar de horeca blijft voorlopig gesloten. Dit treft niet alleen de horecaondernemers, maar ook de leveranciers, zoals de horecaslagers. Zij dreigen in de knel te komen.

Versoepeling coronamaatregelen – horeca blijft gesloten

Versoepeling coronamaatregelen – horeca blijft gesloten

Afgelopen vrijdag 14 januari vond er weer een persconferentie plaats over de stand van zaken rondom het coronavirus. Het kabinet versoepelde een aantal coronamaatregelen. Onder andere het onderwijs en de niet-essentiële winkels mogen weer open. De horeca en de culturele sector blijven voorlopig gesloten.