Tweede Kamer: Slachtcapaciteit moet omlaag in strijd tegen corona

shutterstock_1043404651-A1200x800-560x373

Slachthuizen moeten hun slachtcapaciteit verminderen. Daarnaast moet de verspreiding van het coronavirus in slachthuizen bestreden worden. Ten slotte moet de slachtsnelheid in slachthuizen per direct verlaagd worden. Dit zegt de Tweede Kamer in drie nieuwe aangenomen moties voor het bestrijden van corona in slachthuizen.

Het ontstaan van corona-brandhaarden in slachthuizen heeft geleid tot deze drie nieuwe aangenomen moties aangaande slachthuizen. Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) leggen in een Kamerbrief uit hoe zij zullen omgaan met deze moties gerelateerd aan slachthuizen.

Nummer-1 Motie 1: Laat slachthuizen de verantwoordelijkheid nemen voor een vermindering van slachtcapaciteit

Deze motie vraagt van de regering om er alles aan te doen om slachthuizen (financiële) verantwoordelijkheid te laten nemen voor een mogelijke vermindering van slachtcapaciteit. Minister Schouten van LNV zegt hierover in gesprek te gaan met brancheorganisaties van de varkens- en pluimveeslachterijen. Ook gaat de minister het gesprek aan met primaire sectororganisaties over de manier waarop deze motie uitgevoerd kan worden.

Nummer-2 Motie 2: Landelijke regie nodig bij het tegengaan van verspreiding van het coronavirus in de vleesindustrie

Er is een nieuwe werkgroep opgericht bestaande uit het ministerie van VWS, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), ministerie van LNV, de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de veiligheidsregio’s.

Deze werkgroep heeft de opdracht gekregen om een plan van aanpak uit te werken om landelijke regie en een integrale aanpak van de bestrijding van corona bij arbeidsmigratie gerelateerde risicosectoren te bevorderen. Dit plan van aanpak zal ook voor slachthuizen gelden.

Nummer-3 Motie 3: Slachthuizen per direct opdragen om de slachtsnelheid te verlagen

Op dit moment zoekt het kabinet naar een wettelijke grondslag op basis waarvan invulling gegeven kan worden aan deze motie om slachtsnelheid te verlagen. Minister Schouten geeft in de kamerbrief aan dat zij ook zorgen heeft over de huidige hoge slachtsnelheden. “De druk op het slachtproces, ingegeven door economische overwegingen, is naar haar overtuiging te groot geworden om belangen van dierenwelzijn en voedselveiligheid, maar ook van toereikend toezicht, op een adequate manier te borgen”, meldt zij in de kamerbrief.

Op dit moment is de minister dan ook in overleg met de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om te achterhalen wat de kwetsbaarheden zijn in het huidige systeem. Ook kijken zij welke maatregelen nodig zijn voor een betere borging van dierenwelzijn en voedselveiligheid.

De minister van LNV gaat in kaart brengen op welke terreinen te hoge slachtsnelheden voor problemen zorgt. Hierbij kijkt ze onder andere naar dierenwelzijn, voedselveiligheid, toezicht en veiligheid van de werknemers. Aan de hand van deze uitkomsten worden juridische opties voor het verlagen van de slachtsnelheid opgesteld.

Dit artikel verscheen bij VMT, zustertitel van Vleesmagazine.

 
Lees ook
COV: Dierenwelzijn slachterijen uitstekend in orde

COV: Dierenwelzijn slachterijen uitstekend in orde

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) publiceerde de resultaten van de inspecties op slachthuizen in 2019 en 2020. In de berichtgeving spreekt NVWA van honderden boetes en waarschuwingen. De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) nuanceert dit beeld.

Kabinet scherpt coronamaatregelen aan met avondlockdown

Kabinet scherpt coronamaatregelen aan met avondlockdown

Vanwege de oplopende coronacijfers vond er vrijdag 26 november opnieuw een persconferentie plaats waar het kabinet nieuwe maatregelen aankondigde. Er is gekozen voor een zogenaamde avondlockdown. Wat betekent dit voor de bakker, slager, visspecialist en slijter?

Coronamaatregelen vanaf 13 november

Coronamaatregelen vanaf 13 november

Vanwege de oplopende coronacijfers kondigde het kabinet vrijdagavond 12 november nieuwe maatregelen af die de dag erna direct in gingen. Het doel is om het aantal besmettingen "met een harde klap" omlaag te brengen. Dit zijn de meest relevante regels voor de slager, bakker, vishandel en slijter.