'Steeds minder vaak vlees in hoofdrol tijdens kerstdiner'

8 december 2017 Vleesmagazine

Bijna drie op de vier Nederlanders vinden het belangrijk dat er bij het kerstdiner rekening wordt gehouden met dierenwelzijn. En één op de vijf Nederlanders geeft de voorkeur aan een vegetarisch kerstdiner. Naast vlees van goede herkomst, vinden consumenten het vooral belangrijk dat er producten van het seizoen worden gebruikt. Dit blijkt uit een onderzoek van Ipsos Nederland in opdracht van Willem&Drees.

Het onderzoek bevestigt de trend dat Nederlanders minder vlees proberen te eten. Ongeveer de helft van de Nederlanders (47 procent) probeert minder vlees te eten dan een jaar geleden. Het traditionele kerstdiner inruilen voor een vegetarisch alternatief is nog lastig, maar toch vindt bijna 20 procent een vegetarisch kerstdiner wenselijk. Dit percentage ligt vele malen hoger dan het landelijke percentage vegetariërs van 5 procent. Als er vlees op tafel komt met Kerst, is er wel volop aandacht voor een goede herkomst van het vlees. Zeker 73 procent vindt het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met het dierenwelzijn.

‘Duurzamer eetpatroon’

Het onderzoek bevestigt het beeld dat Nederlanders steeds minder vlees eten, maar geeft ook aan dat er nog belangrijke stappen gezet moeten worden . Drees Peter van den Bosch van Willem&Drees: 'Nederlanders zijn steeds meer bezig met duurzaamheid op hun bord. Dat is een goede ontwikkeling, aangezien de huidige voedselproductie voor ongeveer een derde verantwoordelijk is voor de wereldwijde belasting van ons klimaat. Onze vleesconsumptie levert hier de grootste bijdrage aan en we moeten nog forse stappen zetten om dit te verminderen. Tegelijkertijd vinden wij het echt opmerkelijk dat al één op de vijf Nederlanders een vegetarische kerst wenselijk vindt. Het geeft aan dat mensen bereid zijn afscheid te nemen van bepaalde tradities en alternatieven wel degelijk bespreekbaar zijn. Het is een volgende stap in de beweging naar een duurzaam eetpatroon.'

Verantwoord tafelen

Naast het dierenwelzijn vindt 40 procent van de Nederlanders het belangrijk dat bij de bereiding van een kerstdiner met minimaal drie van vier aspecten van duurzaam eten rekening wordt gehouden, waaronder biologische producten en producten van Nederlandse bodem. Drees Peter van den Bosch: 'Kerst draait voor veel mensen om lekker eten. Het is dan ook de uitgelezen kans om te ervaren hoe feestelijk én verantwoord eten samen kunnen gaan. Wij zetten ons met Willem&Drees al langer in voor een duurzamere en eerlijkere voedselketen. Ik vind het een enorm positieve ontwikkeling dat dit nu ook bij het Kerstdiner een belangrijk thema is geworden.'

Social enterprise

Willem&Drees is een social enterprise die sinds 2009 bouwt aan een duurzame voedselketen. Wij gaan voor eerlijke voedselproductie als de nieuwe standaard in Nederland. Alleen door goed samen te werken, kunnen we dit realiseren. Daarom hebben we coöperaties opgericht, waarin burgers en boeren een collectief vormen. Samen beslissen zij over de distributie, productie en de prijs van de producten. Altijd vanuit de uitgangspunten: in balans met natuur, mens en milieu, een eerlijke prijs voor de boer en zo gezond en gemakkelijk mogelijk voor de consument. Willem&Drees brengt biologisch en eerlijk eten met de wekelijkse maaltijdboxen voor iedereen dichtbij. Om een statement te maken heeft Willem&Drees dit jaar exclusief voor een vegetarisch kerstmenu gekozen. Dit menu is ontwikkeld in samenwerking met Isabel Boerdam, auteur van De Hippe Vegetariër.

1116 Nederlanders

In week 48 van 2017 zijn 1116 Nederlanders van 18 jaar en ouder in het kader van de Actualiteitenscanner van Ipsos gevraagd naar het draagvlak van een duurzaam Kerstdiner.

De Actualiteitenscanner is gebaseerd op online onderzoek onder een representatieve steekproef van ruim 1.000 Nederlandse stemgerechtigden dat eens per maand wordt uitgevoerd. De steekproef is samengesteld op kenmerken van de Nederlandse bevolking, als geslacht, leeftijd en opleiding. De data na de respons zijn vervolgens gewogen op de belangrijkste socio-demografische gegevens (geslacht, leeftijd, opleiding, regio, werkzaamheid). Het veldwerk vond plaats van dinsdagmiddag 28 tot en met 30 november 2017. De steekproef is samengesteld uit het ISO-gecertificeerde Ipsos Isay Panel.

Omdat de percentages die zijn gepubliceerd, zijn gebaseerd op steekproefonderzoek moet rekening worden gehouden met de statistische marges die daarbij horen. Bij de steekproeven die voor de Politieke Barometer worden gebruikt, zijn die marges gemiddeld +/- 1 procent tot maximaal +/- 2,5 procent.

Altijd op de hoogte blijven?