Slager contra supermarkt

13 augustus 2012 Edwin Rensen

RIJSWIJK - De kleine speciaalzaken slaan de handen ineen. De koepelorganisaties van slagers, bakkers, poeliers, kaasboeren en groentezaken gaan gezamenlijk de strijd aan tegen de grote winkelketens.

RIJSWIJK - De kleine speciaalzaken slaan de handen ineen. De koepelorganisaties van slagers, bakkers, poeliers, kaasboeren en groentezaken gaan gezamenlijk de strijd aan tegen de grote winkelketens.

Afgelopen vijf jaar zijn er veel speciaalzaken verdwenen. Ongeveer twintig procent van de groentezaken en de slagers heeft het loodje gelegd. Na jaren van malaise kiezen ze nu voor een gezamenlijke aanpak. Het is een initiatief van de directeur van de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie, Mirjam van Dootingh.

Winkelgebieden

Het aantal versspeciaalzaken (slagers, bakkers, groenteboeren, poeliers en kaas- en delicatessenwinkels) neemt af. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door gedwongen sluitingen ten gevolge van herontwikkeling van winkelgebieden èn door onvoldoende vestigingsmogelijkheden in nieuwe winkelgebieden. Hierdoor verdwijnen de ooit aantrekkelijke, want gevarieerde, winkelgebieden en ligt het accent steeds meer op winkelcentra met steeds dezelfde winkelketens. Oorzaak is de vaak grote ambitie van gemeenten en projectontwikkelaren om maar nieuwe winkelgebieden te blijven ontwikkelen of uit te breiden. De nieuwe winkels worden voor hoge prijzen verhuurd waardoor de kleinere ondernemer buiten de boot valt of alleen maar op een onaantrekkelijke plek in het winkelcentrum iets kan huren.

Aantrekkelijk

De brancheorganisaties die de belangen van deze groepen versspeciaalzaken behartigen (KNS, NBOV, NPBW, ADN en Vakcentrum), hebben de krachten gebundeld. Zij zullen gezamenlijk de dialoog aangaan met lokale en provinciale overheden en met de beslissers in de vastgoedwereld. Streven is weer te komen tot aantrekkelijke winkelcentra met een gevarieerd winkelaanbod met daarin een prominente plaats voor de versspeciaalzaken.

Gesprekken met vastgoedpartijen wijzen erop dat deze graag met de brancheorganisaties hierover het gesprek aangaan. Zij zijn zelf ook groot voorstander van winkelgebieden met een gevarieerd aanbod.

 

Dat betekent dat unieke en aantrekkelijke winkels als de versspeciaalzaken op goede plekken in winkelgebieden moeten zitten waarbij geprofiteerd kan worden van koopstromen die in de directe omgeving plaatsvinden. Daarnaast moet door de verhuurders iets aan de huurprijs worden gedaan want kleine winkeliers zijn nu eenmaal niet in staat dezelfde vierkante meterprijs te betalen als grote ketens. Dat kan door de huurprijs te verlagen of door het invoeren van een zogenaamde omzethuur. Daarnaast zal veel aandacht worden besteed aan nieuwe ondernemers. Jonge vakmensen die zelf een bedrijf willen starten, krijgen van de brancheorganisaties begeleiding op alle elementen van de bedrijfsvoering, maar deze groep wordt ook gefaciliteerd door afspraken te maken met banken over soepelere financieringsmogelijkheden. De Rabobank doet dat bijvoorbeeld in sommige delen van Nederland al en andere banken moeten dit goede voorbeeld volgen. Een andere mogelijkheid is het inrichten van startersfondsen.

 

Altijd op de hoogte blijven?