Schrappen Schilthuis-korting valt sector rauw op het dak

ZOETERMEER - Het besluit van het kabinet om de Schilthuis-korting niet langer wettelijk toe te staan, valt de sector rauw op het dak, aldus het COV. Het schrappen zal de discussie over de taken van de PVE opnieuw doen oplaaien.

COV en VNV zijn teleurgesteld dat het kabinet het SER advies niet volledig heeft overgenomen en zelf een aantal aanvullende randvoorwaarden stelt aan het besluit om de PBO's in stand te houden, aldus woordvoerder Richard van der Kruik van het COV.

Vooral het besluit om de Schilthuis-korting te schrappen is niet goed gevallen in de sector. 'We hebben de afgelopen periode indringend gediscussieerd over de taken en financiering van het schap, ook in relatie tot de eigen activiteiten van de brancheorganisaties. Het is natuurlijk onzinnig dat bedrijven die lid zijn van een brancheorganisatie dubbel moeten betalen voor dezelfde diensten', aldus voorzitter Wim van Pelt.

Via de Schilthuis-korting krijgen de leden van COV en VNV korting op een deel van de verschuldigde heffing. Van Pelt vindt het niet zuiver dat het kabinet besluit om de korting ter discussie te stellen nadat afspraken zijn gemaakt over taken en financiering van het schap. Dit besluit zal de discussie over de taken van de PVE helaas weer doen oplaaien.

'Juist vanwege de Schilthuis-korting kon de PVE ook actief blijven op bepaalde beleidsterreinen die ook door de brancheorganisaties als speerpunt van de eigen activiteiten worden gezien, zoals de lobby in Den Haag en Brussel, bepaalde sociale aangelegenheden en de veterinaire informatievoorziening'.

Als de korting daadwerkelijk verdwijnt, heeft dit volgens Van Pelt onherroepelijk opnieuw gevolgen voor het takenpakket van de PVE. Aangezien deze discussie net heeft plaatsgevonden, dient een besluit om de korting eventueel te schrappen volgens Van Pelt in ieder geval uitgesteld te worden tot de volgende evaluatie van de PBO's.

Al met al zijn de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) en de Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie (VNV) verheugd dat het kabinet zich deze week positief heeft uitgesproken over de toekomst van de PBO.

Al eerder bleek uit het eigen draagvlakonderzoek van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) dat dit schap na enige aanpassingen van het takenpakket en de formatie mag rekenen op brede steun van ondernemers en werknemers in de gehele kolom.

Lees ook: Minister wil af van Schilthuis-korting

Lees ook
COV reageert op kamerdebat over misstanden in de slachterij

COV reageert op kamerdebat over misstanden in de slachterij

De Tweede Kamer debatteerde 17 mei over ‘de voortdurende misstanden in slachterijen’. Het debat leverde 18 moties op, die volgens de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) overwegend overbodig, onnodig en onuitvoerbaar zijn.

Henny Swinkels ontvangt eerste COV Erepenning

Henny Swinkels ontvangt eerste COV Erepenning

De Centrale Organisatie voor de Vleessector heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering de eerste COV Erepenning uitgereikt aan Henny Swinkels vanwege zijn verdiensten voor de Nederlandse roodvleessector. Niet alleen kreeg hij de eerste penning, deze is ook naar hem vernoemd.

Code of Conduct van COV aangescherpt

Code of Conduct van COV aangescherpt

De Code of Conduct van de COV is aangescherpt met extra waarborgen voor dierenwelzijn. Op de jaarlijkse openbare ledenvergadering heeft voorzitter Laurens Hoedemaker de aangescherpte afspraken aangeboden aan Hugo van Kasteel, Directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn bij het Ministerie van Landbouw (LNV).