Rabobank: Leiderschap noodzakelijk voor uitdagingen wereldwijde vleesindustrie 2022

Vlees en vis_pixabay

Onlangs publiceerde de Rabobank de zevende editie van de jaarlijkse Global Animal Protein Outlook, een analyse van de vlees- en zeevruchtenmarkt wereldwijd.  Rabobank verwacht dat bedrijven die kunnen inspringen op de kansen die de veranderende markt, de mogelijkheid hebben om te groeien. Duurzaamheid en leiderschap zijn daarbij het uitgangspunt.

Dierlijke eiwitten

Toeleveringsketens van dierlijke eiwitten hebben te maken met kosteninflatie op het gebied van diervoeder, arbeid, energie en vracht. Rabobank ziet leiderschap als een route naar duurzame groei, en adviseert bedrijven om de voorkeuren van consumenten voor duurzaamheid te omarmen en met de trend mee te gaan. Daarnaast zegt Rabobank dat de bedrijven zich moeten voorbereiden op een toename van de vraag door de heropening van de economie en tegelijkertijd op mogelijke sluiting door veranderende omstandigheden in de coronapandemie.  

Op consumentenniveau verwacht de Rabobank dat de vraag naar rundvlees stabiel, en de vraag naar zalm en garnalen hoog blijft. Tegelijkertijd verbetert de vraag naar pluimvee, terwijl die naar alternatieve eiwitten sterk toeneemt.

Justin Sherrard, wereldwijde strateeg voor dierlijke eiwitten bij Rabobank, zegt: "Traditionele vleesproducenten hebben geen tijd om hun wonden te likken na een uitdagend 2021. Degenen die flexibiliteit en veerkracht tonen bij de snel evoluerende wereldmarkt, hebben de beste kans om gebruik te maken van de groeimogelijkheden die worden geboden.”.

“Dit zal niet gemakkelijk zijn. De veranderende smaak van de consument en verkoopkanalen biosecurity en de verstoringen door Covid-19 zijn hindernissen die vleesproducenten moeten nemen. Maar degenen die laten zien dat ze dat kunnen, komen mogelijk in 2022 als de echte winnaars naar voren."

Varkensvleesmarkt China en Noord-Amerika

Door het aanhoudende herstel van de Chinese varkensvleesmarkt van Afrikaanse varkenspest (ASF) neemt de Chinese productie toe en wordt het land minder afhankelijk van import uit Europa, Brazilië en Noord-Amerika. Ondanks een lichte daling van de productie in de EU en het VK, zorgt deze bredere toename van het aanbod op de wereldmarkt voor een daling van de varkensvleesprijzen wereldwijd, verwacht de bank.

De wereldwijde rundvleesproductie neemt marginaal af door veranderingen in de belangrijkste producerende regio's. De sterke vraag naar rundvlees op de meeste markten houdt, gezien dit krappere aanbod, de prijzen voor runderen en rundvlees in 2022 op niveau.

De Rabobank verwacht herstel van de pluimveemarkt na een wisselend jaar waar de hoge vraag groei stimuleert ondanks uitbraken de vogelgriep, hoge voerkosten en arbeidsproblemen. De vraag blijft sterk. Daarom voorspelt de bank een wereldwijde productiegroei van ongeveer 2 procent, variërend van 1 procent tot 5 procent in de belangrijkste markten in 2022.

Handel zalm

De vraag naar zalm bereikte in 2021 een recordhoogte nadat consumenten tijdens de pandemie overgingen op thuisconsumptie. De verwachting is dat deze verder stijft door het herstel van de foodservice-markt in 2022. Ondanks hoge voer- en productiekosten en een toename van de productie kunnen boeren door de sterke wereldwijde vraag sterk de prijzen hoog houden.

Justin Sherrard voegt toe: "Nu economieën weer opengaan, is het logisch om te concluderen dat de handel zich tegelijkertijd herstelt, maar ons onderzoek laat een gemengd beeld zien. Het belangrijkste kenmerk van de wereldhandel is de aanhoudende daling van de Chinese varkensvleesimport in 2022, wat het overaanbod in Europa verergert. De handel in rundvlees moet actief blijven en de handel in pluimvee moet toenemen, in afwachting van de oplossing van tijdelijke, biosecurity gerelateerde belemmeringen. De hausse moet volgens Rabobank komen van garnalen en zalm, aangezien exporteurs reageren op het herstel van de vraag in veel markten."

Duurzaamheid biedt groeikansen

De Rabobank verwacht dat de focus op duurzaamheid in 2022 verder toeneemt, doordat foodretailers en foodserviceketens zich actief op dit thema positioneren bij consumenten en toezichthouders. Er ontstaan ​​kansen voor ketens van dierlijke eiwitten die met minimale stimulans kunnen overstappen op duurzamere productiesystemen.

Duurzaamheid ondersteunt ook de voortdurende investeringen in alternatieve eiwitten en spreekt een groeiend klantenbestand aan. In deze dynamische markt voorspelt de bank een toename van de productie en de ontwikkeling van nieuwe producten in 2022.

Inflatie is minder zorgwekkend voor het segment, aangezien producten doorgaans een meer geautomatiseerd productieproces doorlopen, waardoor ze minder kwetsbaar zijn voor arbeidskosten.

Dossiers
Lees ook
Wat zijn de wettelijke eisen voor onderhoud en aanschaf van apparatuur?

Wat zijn de wettelijke eisen voor onderhoud en aanschaf van apparatuur?

Tegenwoordig is het verstandig om bij de aanschaf van een nieuw apparaat in je bedrijf ook goed te kijken naar verplichte regelgeving. Waar moet je op letten met betrekking tot een CE-markering, verplicht onderhoud en de Arbowet?

Bloed, zweet maar samen

Bloed, zweet maar samen

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor bedrijven. Grote multinationals gebruiken het in hun publieke profilering maar de echte innovatie komt vaak van frisse, jonge bedrijven.

Kabinet trekt 500 miljoen euro uit voor investeringen in het mkb

Kabinet trekt 500 miljoen euro uit voor investeringen in het mkb

Op Prinsjesdag kondigde het kabinet een pakket maatregelen aan voor ondersteuning van het mkb. De inhoud van dit pakket werd 3 november naar buiten gebracht. Tot en met 2027 trekt het kabinet jaarlijks 500 miljoen euro uit voor investeringen in het mkb.