Screenshot film Duurzaamheid

De Europese campagne voor de pluimveevleessector sloot 2020 af met promotiefilms over sector. Hiermee laat de pluimveeverwerkende industrie keten zien en geeft uitleg over de duurzaamheidsaspecten.

Er zijn twee films: Duurzaamheid en Van broederij tot verwerking. De films geven onder andere aandacht aan de zeer lage carbon footprint van pluimveevlees in vergelijking met andere vleessoorten, wordt weergegeven hoe de pluimveesector omgaat met het duurzaam verwerken van mest en geeft de sector een duidelijke uitleg aan de consument hoe kip tot vlees wordt verwerkt en toont zij daarbij diverse innovaties in de sector.

Terugblik 2020

2020 was een bijzonder jaar, waarbij iedereen de gevolgen van de corona crisis heeft gevoeld, laat de Nederlandse Vereniging voor de Pluimveeverwerkende Industrie weten. Oorspronkelijk zou de aftrap van de campagne al in januari 2020 plaatsvinden, maar dit werd uiteindelijk juni. Daarna is NEPLUVI fanatiek aan de slag gegaan om de verloren tijd in te halen. Zij kijkt nu terug op een succesvol jaar, met mooie acties waarmee een grote groep mensen is bereikt, en kijkt vooruit naar 2021.

Plannen voor 2021

Het jaar 2021 staat voor de Nederlandse pluimveevleessector nogmaals in het teken van de Europese campagne. Een radiocampagne, print advertenties en uitgebreide aanwezigheid op social media richten opnieuw de aandacht op de sector. Daarnaast hoopt NEPLUVI in 2021 weer een live event te kunnen organiseren. “Het afgelopen jaar was dit door de Covid-situatie niet mogelijk,” aldus Gert-Jan Oplaat, voorzitter van NEPLUVI. “Met het organiseren van een online event hebben we een goed alternatief weten neer te zetten. Misschien zelfs nog beter, omdat niet alleen de pers en influencers hierbij aanwezig konden zijn, maar omdat iedereen nu mee kon kijken.” Al bijna 800 mensen bekeken de opnames van het event, die nog steeds beschikbaar zijn online. Met de promotie rondom het event bereikte NEPLUVI ruim 825.000 mensen. Een van de vele mooie resultaten van de campagne.

Ambassadeur Guido Waterman vervult ook in 2021 een rol als gezicht van de campagne. In het afgelopen jaar bezocht hij onder meer diverse bedrijven in de pluimveevleesketen. Van een broederij, naar een vleeskuikenhouder en een slachterij. In de nieuwe promotiefilm maakt Guido een tour door de keten om te laten zien waar het stukje kip op ons bord vandaan komt en hoe het geproduceerd wordt. 

De campagne

“Uiteindelijk gaat het niet om de cijfers, maar het gaat erom als sector te laten zien dat ze transparant wil zijn”, aldus Gert-Jan Oplaat. “De campagne omvat informatie over alle onderdelen van de sector. Zowel over alle stappen in de keten, als over alle verschillende concepten. In Europa is de reguliere houderij nog de norm, maar zeker binnen Nederland steken steeds meer nieuwe concepten de kop op. Met een plus op dierenwelzijn of juist op milieuaspecten”. NEPLUVI gebruikt de campagne om al deze concepten en aspecten in het zonnetje te zetten. Daarbij staat zij open voor alle vragen die er vanuit de maatschappij zijn. “Zolang er op een respectvolle manier wordt gecommuniceerd, staan wij altijd open voor vragen en discussies. De pluimveesector is juist een sector die de afgelopen jaren heeft bewezen te luisteren naar de wens uit de maatschappij en hier razendsnel op te kunnen schakelen. Zowel sectorbrede ontwikkelingen als ook veel initiatieven van individuele ondernemers” vertelt Oplaat. “De grote diversiteit is juist ook een kracht van de sector. En dat is iets om trots op te zijn”.

Altijd op de hoogte blijven?