Prijs varkensvlees in 2008 verder omhoog

De prijs voor varkensvlees zal medio volgend jaar flink stijgen. Dit heeft te maken met de te verwachten krapte op de varkensmarkt.

De prijs voor varkensvlees zal medio volgend jaar flink stijgen. Dit heeft te maken met de te verwachten krapte op de varkensmarkt.

Dat blijkt uit voorspellingen van het Productschap Vee en Vlees naar aanleiding van de recent gehouden vergadering van de Vooruitzichtenwerkgroep Varkens van de Europese Commissie, meldt MeatandMeal


Het varkensaanbod in Europa is momenteel ruim. Naar verwachting zal het aanbod ook in de eerste maanden van volgend jaar ruim blijven. Pas tegen de zomer 2008 wordt krapte verwacht wat gepaard zal gaan met fors hogere prijzen dan in dit jaar.

Polen
Vooral in Polen wordt een sterke reductie van het aanbod voorzien doordat veel kleine varkenshouders zullen stoppen als gevolg van de hoge voerkosten en lage opbrengstprijzen. In West-Europa zijn de bedrijven veel grootschaliger en gespecialiseerder waardoor het aanbod geen grote pieken en dalen meer laat zien.

Rest aanbod
Naar verwachting neemt het aanbod in Duitsland, een van de belangrijkste handelspartners van Nederland, in het eerste halfjaar van 2008 nog met 1,5 procent toe. In het derde kwartaal wordt een daling van 2,5 procent voorzien. Ook in Denemarken wordt verwacht dat het aanbod in het eerste halfjaar nog licht toeneemt. In Frankrijk en Nederland zal het aanbod waarschijnlijk een stabiel tot licht dalend beeld laten zien.

Lees ook
5% minder varkensvlees verwerkt in eerste half jaar van 2022

5% minder varkensvlees verwerkt in eerste half jaar van 2022

Nederlandse slachterijen hebben in de eerste 23 weken van 2022 minder varkensvlees verwerkt, meldt Varkens.nl. 5 procent minder varkens werden geslacht in vergelijking met dezelfde periode in 2021.

Vurig genieten!

Vurig genieten!

We zijn inmiddels wel gewend aan de BBQ 2.0. Kleinere hapjes en liflafjes blijven in trek, maar ook mooie grote stukken vlees winnen aan populariteit. Veel consumenten kiezen voor vleesproducten van uitstekende kwaliteit – en die kan de slager als geen ander leveren.

ABN AMRO: CO2-voetafdruk Nederlandse varkens behoort tot laagste ter wereld

ABN AMRO: CO2-voetafdruk Nederlandse varkens behoort tot laagste ter wereld

2021 was een slecht jaar voor de Nederlandse varkenshouderij. Enerzijds lagen de prijzen voor varkensvlees laag, terwijl varkenshouders anderzijds geconfronteerd werden met hoge kosten. Maar er is ook goed nieuws.