Prijs varkensvlees in 2008 verder omhoog

De prijs voor varkensvlees zal medio volgend jaar flink stijgen. Dit heeft te maken met de te verwachten krapte op de varkensmarkt.

De prijs voor varkensvlees zal medio volgend jaar flink stijgen. Dit heeft te maken met de te verwachten krapte op de varkensmarkt.

Dat blijkt uit voorspellingen van het Productschap Vee en Vlees naar aanleiding van de recent gehouden vergadering van de Vooruitzichtenwerkgroep Varkens van de Europese Commissie, meldt MeatandMeal


Het varkensaanbod in Europa is momenteel ruim. Naar verwachting zal het aanbod ook in de eerste maanden van volgend jaar ruim blijven. Pas tegen de zomer 2008 wordt krapte verwacht wat gepaard zal gaan met fors hogere prijzen dan in dit jaar.

Polen
Vooral in Polen wordt een sterke reductie van het aanbod voorzien doordat veel kleine varkenshouders zullen stoppen als gevolg van de hoge voerkosten en lage opbrengstprijzen. In West-Europa zijn de bedrijven veel grootschaliger en gespecialiseerder waardoor het aanbod geen grote pieken en dalen meer laat zien.

Rest aanbod
Naar verwachting neemt het aanbod in Duitsland, een van de belangrijkste handelspartners van Nederland, in het eerste halfjaar van 2008 nog met 1,5 procent toe. In het derde kwartaal wordt een daling van 2,5 procent voorzien. Ook in Denemarken wordt verwacht dat het aanbod in het eerste halfjaar nog licht toeneemt. In Frankrijk en Nederland zal het aanbod waarschijnlijk een stabiel tot licht dalend beeld laten zien.

Lees ook
Zeven slagers ontvangen predicaat 'Met Krul'

Zeven slagers ontvangen predicaat 'Met Krul'

Zeven slagers ontvingen in november het certificaat en predicaat ‘Met Krul’ van Livar. Alle zeven hebben 100% Livar varkensvlees in het assortiment. Met dit predicaat wil Livar de kwaliteit waarborgen voor zowel slagers als consumenten.

Zampone met schokcuttergalantine

Zampone met schokcuttergalantine

In Modena, een stadje in Noord-Italië (Emilia-Romagna), is volgens overlevering de zampone voor het eerst gemaakt. Zampone werd traditioneel tijdens de kerstdis of op oudejaarsavond in combinatie met linzen gegeten.

Prijs varkensvlees staat onder druk

Prijs varkensvlees staat onder druk

Vrijwel alle grondstoffen zijn vandaag de dag schaars, met hoge prijzen tot gevolg. Zo ook vlees. Varkensvlees is echter een uitzondering op de regel. Een groot overaanbod van karbonades en hamlappen zorgt voor een gespannen marktsituatie.