POV wil onafhankelijk onderzoek naar oorzaken stalbranden

14 augustus 2017 Archief Vleesmagazine

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) heeft met afschuw kennis genomen van de brand in een varkensstal in het Twentse Agelo. ‘Verschrikkelijk voor de dieren en verschrikkelijk voor dit familiebedrijf. Niemand wil dit. De dieren niet, de maatschappij niet, de boeren niet en wij ook niet’, zegt POV-voorzitter Ingrid Jansen.

In tegenstelling tot wat in de media wordt bericht, betreft het hier overigens geen megastal. De familie heeft enkele honderden varkens en het is een familiebedrijf zoals de meeste varkensbedrijven in Nederland familiebedrijven zijn.

Onafhankelijk onderzoek

Het grote aantal branden in stallen, en varkensstallen in het bijzonder, het afgelopen jaar baart de POV ernstige zorgen. ‘Eén keer is een incident, twee keer is toeval, maar daarna spreek je van een patroon’, zegt Jansen. De POV pleit dan ook voor een grondig en onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak van deze, maar ook van voorgaande branden. Daar ligt volgens Jansen de sleutel. ‘Als wij weten wat die oorzaken precies zijn, dan kunnen wij ook samen met de hele sector proberen deze afschuwelijke branden te voorkomen.’

Aandacht

Varkenshouders voldoen aan alle eisen die worden gesteld aan brandveiligheid, anders worden ze niet eens verzekerd. Vanuit de sector is daarnaast veel aandacht voor preventie en het voorkomen van stalbranden. De sector heeft samen met de overheid, verzekeringsmaatschappijen, de Dierenbescherming en veiligheidsbranche een concreet Actieplan Stalbranden opgesteld en uitgevoerd. Helaas moet geconcludeerd worden dat dit Actieplan nog niet heeft geleid tot minder stalbranden.

De POV wil dan ook dat zo snel mogelijk een onafhankelijk onderzoek wordt uitgevoerd en in beeld wordt gebracht wat de oorzaken zijn van de stalbranden, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen.

Lees ook: Dierenwelzijnsorganisaties roepen politiek, banken en publiek ter verantwoording

Symptoombestrijding

De POV roept alle partijen op zich aan te sluiten bij onze oproep naar onafhankelijk onderzoek, in plaats van te pleiten voor maatregelen terwijl de achterliggende oorzaken nog niet bekend zijn. ‘Wij willen exact weten hoe deze branden de laatste tijd hebben kunnen ontstaan en wat we dáár aan kunnen doen. Pas dan kan al dit dieren- en mensenleed worden voorkomen. Anders doen we alleen maar aan symptoombestrijding’, aldus Jansen.

In 2012 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar brandrisico’s en brandveiligheid van stallen door het Instituut Fysieke Veiligheid en Wageningen Livestock Research. Op dit ogenblik wordt dit onderzoek herhaald om na te gaan of er veranderingen zijn opgetreden in het beperken van risico’s op brand in stallen.

Altijd op de hoogte blijven?