Positief jaar Nederlandse vleessector

AMSTERDAM - Nederlandse ondernemers in de vleessector hebben tijdig de noodzakelijke investeringen gedaan en plukken nu de vruchten. Zuid-Europese landen hebben langer gewacht en hebben in deze tijd moeite om financieringen rond te krijgen.

AMSTERDAM - Nederlandse ondernemers in de vleessector hebben tijdig de noodzakelijke investeringen gedaan en plukken nu de vruchten. Zuid-Europese landen hebben langer gewacht en hebben in deze tijd moeite om financieringen rond te krijgen.

Door deze krimp in Zuid-Europa weet Nederland dit jaar te profiteren van gunstige opbrengstprijzen. Als resultaat herstelt de Nederlandse markt voor vlees en eieren zich goed in 2012, na een teleurstellend 2011. Maar op de middellange termijn zijn de vooruitzichten onzekerder. Belangrijk aandachtspunt voor een groot deel van de intensieve veehouderij is de toenemende zelfvoorzieningsgraad van Duitsland. Zo schrijft ABN AMRO in haar ‘Visie op Agrarisch’.

De bank verwacht dat er dit en komend jaar in Europa minder varkensvlees en eieren geproduceerd worden. Verscherpte wet- en regelgeving rondom dierenwelzijn en milieu is de belangrijkste oorzaak van de afname van het aanbod. Ons land anticipeert goed op de nieuwe binnenlandse en Europese regelgeving.

Niet alleen Nederland voelt momenteel de wind in de rug. Onze grootste afzetmarkt, Duitsland, is al enige tijd bezig de binnenlandse productie op te voeren. Dit geldt niet alleen voor varkensvlees, maar ook voor pluimveevlees en eieren. Het land wordt steeds meer zelfvoorzienend en minder afhankelijk van Nederland. Voor Nederland is een heroriëntatie noodzakelijk om nieuwe afzetmarkten te bepalen. Willen we onze sterke internationale positie behouden, dan moet de sector volgens ABN AMRO blijvend inzetten op toegevoegde waarde zoals voedselveiligheid, dierenwelzijn en milieu-impact.

Lees ook
Plezier + resultaat (€) = voldoening (P+R=V)

Plezier + resultaat (€) = voldoening (P+R=V)

Ondernemer word je niet met als eerste doel om veel geld te verdienen. Belangrijker is het om je hart te volgen en te doen wat je leuk vindt. Dat is onder de gegeven omstandigheden met corona vrij lastig. Wij zijn ervan overtuigd dat plezier in wat je doet en resultaat (€) leiden tot voldoening.In de laatste editie van Vleesmagazine van 2020 deelden...

SLIM-subsidie helpt een leerrijke werkomgeving te creëren

SLIM-subsidie helpt een leerrijke werkomgeving te creëren

De arbeidsmarkt verandert. We werken meer op afstand en steeds digitaler. Zeker nu. Hierdoor zullen sommige banen veranderen of verdwijnen. Daarom is het belangrijk dat iedereen die werkt zich blijft ontwikkelen. De SLIM-regeling helpt mkb-ondernemers hierbij. Deze subsidie is tot en met 30 september 2020 aan te vragen.Voor mkb-ondernemers kan het soms...

Loket voor aanvragen steun NOW2 geopend

Loket voor aanvragen steun NOW2 geopend

Vanaf maandagochtend 6 juli 9.00 uur kunnen bedrijven bij het UWV een aanvraag indienen voor nieuwe noodsteun om de schade door de coronacrisis op te vangen. Deze NOW2-regeling heeft een aantal andere voorwaarden dan de eerste regeling.De NOW uit het tweede noodpakket is een voortzetting van het eerste noodpakket, maar kent enkele wijzigingen. Zo is...