Overheid heeft te weinig budget nu meer varkenshouders willen stoppen

26 oktober 2023 Redactie Vleesmagazine Pixabay
Meer varkenshouders dan verwacht willen gebruik maken van de stoppersregeling Lbv (Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties). De overheid ging uit van maximaal zestig bedrijven maar meer dan honderd varkenshouders hebben zich aangemeld voor de regeling. Volgens DLV Advies is er onvoldoende budget om al deze varkenshouders uit te kopen.

Om de stikstofuitstoot terug te dringen stelde de overheid twee opkoopregelingen open. Allereerst de Lbv-plus voor piekbelasters. Dit zijn veehouderijlocaties die de meeste belasting op Natura 2000-gebieden veroorzaken. En de tweede is de Lbv, voor veehouderijlocaties die boven een drempelwaarde qua belasting op een nabijgelegen Natura 2000-gebied uitkomen. Deelnemers aan de Lbv-plus ontvangen een marktconforme vergoeding voor de productierechten en een 20 procent hogere vergoeding voor hun stallen dan de deelnemers aan de Lbv.

Budget Lbv

Het budget voor de Lbv is 500 miljoen euro. Dit bedrag is verdeeld over drie sectoren: 115 miljoen voor de varkenshouderij, 115 miljoen voor de pluimveehouderij, en 270 miljoen euro voor de melkveehouderij. Agrariërs die willen deelnemen kunnen zich nog tot 1 december melden.

Meer aanmeldingen varkenshouders

Op 25 oktober hebben in totaal 668 veehouderijlocaties zich aangemeld, waarvan tweederde voor de Lbv-plus en een derde voor de Lbv. Met 303 aanmeldingen zijn de varkenshouders de grootste groep. DLV Advies: “Als van de varkenshouders een derde deelneemt aan de Lbv dan zijn dat 105 deelnemers. Op basis van gegevens die varkenshouders ingevuld hebben bij DLV Advies is een varkenslocatie van een gemiddelde deelnemer aan de Lbv inclusief varkensrechten 2 miljoen euro waard. Het budget van 115 miljoen biedt dus maar plaats voor een kleine zestig varkenshouders. Wanneer veel varkenshouders niet kunnen deelnemen omdat het budget niet toereikend is, zal ook de stikstofwinst beperkt zijn. Als varkenshouders niet deel kunnen nemen, zullen ze in veel gevallen hun bedrijf voortzetten.”

Altijd op de hoogte blijven?