Oorlog Oekraïne heeft geringe gevolgen voor Europese voedselzekerheid

18 juli 2022 Redactie Food

Een onderzoek van Wageningen Economic Research heeft de effecten van de oorlog in Oekraïne op de voedselonzekerheid onderzocht. Voor de Europese Unie heeft de oorlog geringe gevolgen voor de voedselzekerheid, concluderen de onderzoekers. Wageningen Economic Research maakte het rapport in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Omdat Oekraïne en Rusland beiden belangrijke exporteurs van granen en andere landbouwproducten zijn, kan de oorlog de voedselonzekerheid in de wereld verergeren, staat in het rapport. Via een scenariostudie onderzochten de onderzoekers de middellangetermijneffecten van de oorlog op de landbouwproductie, handelsstromen, marktprijzen en voedselzekerheid.

De scenario’s richten zich op de mogelijke gevolgen voor de landproductie in Oekraïne en de gevolgen van de handelssancties tegen Rusland en de daarmee samenhangende hogere energieprijzen. Vanuit het oogpunt van de voedselzekerheid concludeert het onderzoek dat er op mondiaal niveau voldoende voedsel is, maar dat hogere voedselprijzen een probleem kunnen worden voor mensen met een laag inkomen en mensen die een groot deel van hun voedsel aan granen besteden.

Voor de EU zijn de gevolgen voor de voedselzekerheid zeer gering, omdat de bevolking in Europa over het algemeen een klein deel van de voeding aan op granen gebaseerde producten besteedt. Voor sommige landen die sterk afhankelijk zijn van de invoer van Oekraïens en Russisch graan, zoals Egypte, Turkije en het Midden-Oosten, komt de beschikbaarheid van voedsel enigszins onder druk te staan.

Bron: 'Impacts of the conflict in Ukraine on global food security, Wageningen Economic Research

Altijd op de hoogte blijven?