Ondernemers maken zich zorgen om verhoging minimumloon

5 september 2022 Redactie Food
Foto: Pixabay

Verschillende media meldden vorige week dat het kabinet vanaf volgend jaar het wettelijk minimumloon wil verhogen. Brancheorganisaties in de detailhandel en winkelambachten, waaronder, NBOV,  Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) en de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) vrezen dat dit tot grote problemen gaat leiden en pleiten voor een verlaging van de belasting op arbeid.

“Een hoger minimumloon lost niet de koopkrachtproblemen op waarmee we nu worden geconfronteerd”, meldt INRetail in een persbericht. “Het jaagt andere maatschappelijke uitdagingen juist aan zoals leegstand in winkelstraten en het wegvallen van voorzieningen. De vrees voor een loon-prijsspiraal is groot bij de detailhandel- en ambachtsbranches. Zij pleiten voor een beter netto-effect op de loonstrook voor werknemers door verlaging van belasting op arbeid in plaats van de brutolonen te verhogen waarin ook nog eens het risico schuilt dat medewerkers hun recht op toeslagen verliezen.”

Minimumloon

In de detailhandel en het winkelambacht, waaronder de bakker, slager, visspecialist en de slijter, werken veel (lerende) jongeren en vakmensen op het minimumloonniveau. Hierdoor stijgen de personeelslasten volgens INRetail tussen de 15 en 25 procent ligt. INRetail: “Daarbij speelt ook dat niet alleen het minimumloon stijgt. Een dergelijke maatregel heeft een opdrijvend effect voor alle functies in de sector. Ondernemers worden gedwongen die lasten door te berekenen aan de consument, maar om te voorkomen dat zij zich uit de markt prijzen dat lukt dat lang niet altijd. Huishoudens en ondernemers worden geconfronteerd met telkens stijgende kosten.” 

Stijging loonkosten

INRetail meldt dat de maatregelen van het kabinet verder gaan dan een loonstijging van 10 procent. Het kabinet streeft ook naar een minimumuurloon op basis van een 36-urige werkweek in plaats van de in de detailhandel en het winkelambacht gebruikelijke 38 of 40 uur. “Dat heeft enorme effecten; de loonkosten kunnen de komende drie jaar met zo’n 30% stijgen.”

De stijging van de loonkosten komen voor ondernemers bovenop de gestegen energie- en andere kosten. Daarnaast zijn veel ondernemers nog aan het herstellen van de coronacrisis en moeten de hiervoor verstrekte leningen in oktober terugbetalen.

Impact

“De nieuwe loonmaatregelen betekenen naar verwachting de nekslag voor een groot aantal ondernemers en daarmee voor de (lokale) werkgelegenheid voor jongeren en vakmensen”, meldt INRetail. “Dat heeft veel impact op de leefbaarheid in wijken, buurten en steden, want het verdwijnen van winkels en winkelambachten leidt tot leegstand en het wegvallen van voorzieningen voor de consument. De brancheorganisaties doen een dringende gezamenlijke oproep aan het kabinet om af te zien van de minimumloonmaatregelen zoals die nu op tafel liggen.”

Altijd op de hoogte blijven?