NVWA neemt extra monsters in slachthuizen

8 november 2022 Redactie Vleesmagazine

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kondigt aan tot eind 2022 extra monsters te nemen in slachthuizen van runderen, varkens, paarden, geiten en schapen. Dit gebeurt vanwege de resultaten van een proef met een nieuwe detectiemethode. Zo’n 20 procent van de genomen monsters hadden onverwacht hoge concentraties van (niet toegestane) medicijnresten, aldus NVWA.

“De resultaten van 193 afgenomen en geteste monsters hebben in totaal 15 positieve monsters opgeleverd”, meldt NVWA. “Vier monsters (zo'n 2 procent) daarvan zaten boven de wettelijk toegestane grenshoeveelheid die van een stof in een product mag zitten (Maximale Residu Limiet).” De betrokken veehouders hebben schriftelijke waarschuwingen en bestuurlijke boetes gekregen en de karkassen zijn vernietigd.

Medicijnresten

NVWA: “Bij de overige elf monsters lag het gevonden gehalte aan medicijnresten onder de MRL waarde maar bleek in sommige gevallen daarvan geen melding te zijn gedaan op het VKI-formulier. Wanneer een dier medicijnen heeft toegediend gekregen in een periode voorafgaand aan de slacht moet dit op een VKI formulier worden gemeld. Uiteindelijk bleek bij nadere controle in deze gevallen geen sprake te zijn van overtredingen.”

Op basis van deze resultaten trekt NVWA de voorlopige conclusie dat de verschillende partijen in de keten hun verantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid serieus nemen, maar dat er helaas ook partijen zijn die dit onvoldoende doen. “Uiteraard zien we als NVWA het liefst dat geen enkel monster boven de MRL zit.”

Slachthuizen

NVWA: “De slachtsector verleende goed medewerking aan de pilot door het dringend advies van de NVWA op te volgen om bemonsterde karkassen apart te houden. Dat blijkt goed te werken wanneer er onverhoopt toch een MRL-overschrijding wordt geconstateerd in een monster. Sommige slachthuizen hebben de pilot aangegrepen om hun leveranciers aan te schrijven dat ze alleen dieren willen ontvangen waarbij geen sprake is van ongeoorloofd gebruik van stoffen. NVWA-dierenartsen constateerden in enkele slachthuizen een uitbreiding van informatie op de VKI-formulieren. Een compleet ingevuld formulier maakt de controle op stoffen eenvoudiger en helpt de veehouder ook om aan te tonen dat correct is gehandeld. Daarom dienen veehouders het VKI-formulier altijd volledig in te vullen.”

Vanwege de uitkomsten van de pilot gaat NVWA komend jaar erop letten dat de sectorpartijen onderling zelf goede afspraken maken over goede naleving binnen de keten. “Denk aan alert blijven op het juist invullen van de VKI-formulieren en het niet te vroeg aanbieden van dieren voor de slacht. Belangrijk is dat veehouders de benodigde wachttijd na inname van medicijnen respecteren.”

Geen nieuws van Vleesmagazine meer missen? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke donderdag het laatste nieuws.

Inschrijven nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven?