NVWA legt uit voorzorg activiteiten 46 veehouders tijdelijk stil

19 oktober 2023 Pixabay
Vanwege een mogelijke blootstelling aan muizengif heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de activiteiten van 46 veehouderijen tijdelijk stilgelegd. NVWA nam dit besluit nadat bij een controle sporen van een plaagdierbestrijdingsmiddel werden aangetroffen in de lever van een kalf van een van deze veehouders.

Bij een controle trof de NVWA in de lever van een kalf coumatetralyl aan, afkomstig van het bestrijdingsmiddel Racumin Foam dat wordt gebruikt tegen muizen. Dit middel is alleen toegestaan onder strikte wettelijke gebruiksvoorschriften. Volgens de NVWA heeft het bestrijdingsbedrijf dat werd ingezet voor de plaagdierbestrijding deze regels niet of onvoldoende in acht genomen, waardoor de dieren zijn blootgesteld aan de stof.

Onderzoek NVWA

Omdat dit bestrijdingsbedrijf ook actief was bij 45 andere veehouders legde de NVWA uit voorzorg ook daar de activiteiten stil. De NVWA onderzoekt wanneer, hoe en waar het plaagdierbestrijdingsmiddel bij deze veehouders is toegepast en neemt – indien nodig – verdere verdere controlemonsters.

Matig toxische stof

De veehouders houden onder andere runderen, varkens en schapen die zijn bestemd voor de slacht. Het stilleggen van de activiteiten betekent dat deze dieren voorlopig niet afgevoerd mogen worden. Hetzelfde geldt voor dierlijke bijproducten als melk en mest. Op deze wijze wil de NVWA voorkomen dat er dierlijke (bij) producten met de stof coumatetralyl in de consumptieketen terecht komen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is de stof ‘matig toxisch’. Inname van grote hoeveelheden kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

Afvoerverbod

“Pas nadat onderzoek uitwijst dat er geen plaagdierbestrijdingsmiddel is aangetroffen in de dieren, wordt het afvoerverbod opgeheven. Inmiddels is bij 5 bedrijven de afvoer van melk vrijgegeven omdat inspecties uitwijzen dat de plaagdierbestrijding niet in de nabijheid van het melkvee heeft plaatsgevonden”, besluit NVWA.

Altijd op de hoogte blijven?