NVV vraagt kabinet om steun voor varkenssector

29 juli 2015 Vleesmagazine

Het Dagelijks Bestuur van de NVV heeft vandaag aan alle leden een brief gestuurd over de boerenacties in Frankrijk, de zorgelijke financiële situatie in de Nederlandse varkenssector en het standpunt van de NVV daarin.

In de brief stelt het Dagelijks Bestuur sympathie en begrip te hebben voor de positie van de Franse boeren en heel goed te begrijpen dat varkenshouders in Nederland óók een noodkreet willen laten horen. Ook gaat het bestuur in de brief in op de acties die de NVV onderneemt en heeft ondernomen om te komen tot een beter inkomen voor de varkenshouders.

NVV schuwt acties niet

'De NVV schuwt acties niet. Wij hebben in de afgelopen jaren al diverse acties gevoerd voor een betere inkomenspositie van onze varkenshouders. Denk aan de blokkades bij de slachterijen, de acties tegen de supermarkten, de spandoekenacties en de acties tegen de BZV in Brabant', schrijft het NVV-bestuur aan de leden. 'Wij vinden het op dit moment echter (nog) te vroeg om, gebaseerd op emoties, blind het Franse voorbeeld te volgen.'

Effectief

NVV: 'Wij sluiten acties zeker niet uit. Het verbeteren van uw inkomenspositie is namelijk wél ons ultieme doel, maar wij willen het voeren van acties effectief inzetten. Acties moeten het grootst mogelijke positieve effect bereiken voor de varkenshouder. Niet alleen publicitair, maar vooral financieel. Actie voeren moet kortom het sluitstuk zijn om de overheid en de politiek te overtuigen van de noodzaak van financiële steun.'

Brussel

Als Brussel akkoord gaat met de 600 miljoen euro steun van de Franse regering aan hun veehouders, dan is er óók voor ónze overheid ruimte om de Nederlandse varkenshouderij te herstructureren. De Fransen hebben de weg naar overheidshulp voor ons als het ware geplaveid, stelt de NVV.

Loftrompet

Volgens het NVV steekt het kabinet vaak genoeg de loftrompet over de Nederlandse varkenshouders en de economische waarde die zij toevoegen aan de BV Nederland. Ministers, staatssecretarissen en Kamerleden delen nationaal en internationaal pluimen uit voor hun rol als koploper in de wereld op het gebied van duurzaamheid, dierwelzijn en antibioticareductie. 'Het zijn allemaal mooie woorden. Maar die moeten wat ons betreft worden omgezet in daden. Gebeurt dit niet, dan kunnen wij altijd nog op de barricaden', aldus het NVV.

Altijd op de hoogte blijven?