NVV start juridische procedure tegen provincie Noord-Brabant

18 juli 2014 Maurits van Aalst

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) is een juridische procedure gestart tegen de provincie Noord-Brabant. Inzet is een financiële vergoeding voor de extra investeringen en meerkosten die varkenshouders moeten maken om aan de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) te voldoen. Bovendien is een aantal van de gestelde regels onrechtmatig. De dagvaarding is deze week de deur uit gegaan. De provincie Noord-Brabant laat in een reactie weten te betreuren dat de juridische route is gekozen.

Wanneer de provincie Noord-Brabant (of de supermarkten die het Verbond van Den Bosch mee ondertekenden) de vergoedingen voor investeringen en meerkosten niet toezeggen, eist de NVV bij de rechter dat de onderdelen van de Verordening Ruimte 2014 (VR2014), die betrekking hebben op de hoogproductieve veehouderij (waaronder de BZV) geheel of gedeeltelijk onverbindend worden verklaard. De regels leiden tot hogere kosten, die met het huidige systeem volledig bij de veehouders worden neergelegd. De concurrentiepositie van de Brabantse varkenshouders wordt daarmee bovendien ernstig verzwakt.

Afspraken niet nagekomen

De afspraken die zijn gemaakt binnen het Verbond van Den Bosch ('verduurzaming van de veehouderij is een verantwoordelijkheid van álle partijen, met de retail als koploper') worden in de BZV niet nagekomen, stelt de NVV. De veehouders dragen de financiële consequenties van de verduurzaming van de veehouderij in Noord-Brabant op dit moment volledig zelf. De NVV wil de afspraken uit het Verbond van Den Bosch daarom via de rechter proberen af te dwingen. Indien hogere eisen worden gesteld, dienen de consequenties daarvan breed te worden gedragen.

'De Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) legt enkel bovenwettelijke eisen op aan de primaire producent (de veehouder), zonder dat daar een vergoeding van de meerkosten tegenover staat. Dit is compleet tegen de gemaakte afspraken in', zegt secretaris Frank Donkers van de NVV. De Nederlandse wet- en regelgeving is bovendien al veel strenger dan de Europese normen.

Niet allemaal ruimtelijk relevant

Daarnaast zijn de regels in de VR2014 volgens Donkers niet allemaal ruimtelijk relevant en is een aantal eisen in de BZV uitputtend geregeld in hogere regelgeving. De NVV betwist dan ook dat alle regels overeind kunnen blijven.

De NVV ziet daarnaast ook een gevaar in de toekomstige ontwikkeling van de BZV. De BZV is namelijk een instrument dat gedurende de komende jaren opnieuw aangepast gaat worden, met als logisch gevolg het opnieuw doorvoeren van aanpassingen in de bedrijfsvoering, welke andermaal (hoge) kosten met zich mee zullen brengen voor de veehouders. Sterker nog, de provincie Noord-Brabant ís momenteel zelfs al bezig met een volgende versie van de BZV.

De door de NVV gestarte procedure is ook van groot belang voor varkenshouders buiten Noord-Brabant, omdat andere provincies de ontwikkelingen in Brabant nauwgezet volgen. Zij willen de Brabantse regelgeving namelijk mogelijk ook implementeren.

Haaks op goede samenwerking

'Het is jammer dat de NVV deze juridische route kiest. Het staat haaks op de goede samenwerking in Brabant om de veehouderij duurzaam te maken', reageert Yves de Boer, gedeputeerde Ruimtelijke ontwikkeling, Landbouw en Wonen van de provincie Noord-Brabant. 'Hierbij zijn vele partijen betrokken, zoals de ZLTO, Brabantse Milieu Federatie, Brabantse gemeenten, kennisinstellingen en Provinciale Raad Gezondheid. De aanpak die alle partijen gezamenlijk ontwikkeld hebben in de Ruwenberg, heeft ook brede politieke steun in Brabant.'

Niet genoeg

De gedeputeerde vervolgt: 'Alle betrokken partijen zijn ervan overtuigd dat het niet genoeg is om te wachten op supermarkten en consumenten om alleen duurzaam vlees te verkopen en te kopen. Ook aan de producentenkant moet gestart worden met de verduurzaming. De Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) beloont ondernemers die prestaties neerzetten met ontwikkelruimte voor hun bedrijf. Het is aan de ondernemers zelf om te kiezen hoe zij dat precies doen. Ze kunnen die prestaties voor een belangrijk deel laten zien via certificaten die meerwaarde hebben in de markt. Daarnaast stimuleert de BZV innovaties bij agrarische bedrijven.'

Altijd op de hoogte blijven?