NVV en LTO Varkenshouderij voorstander van transparantie in hele keten

varkens

'NVV en LTO Varkenshouderij zijn voor transparantie in de sector.' Dat stellen de organisaties in een reactie op het bericht dat demissionair staatssecretaris Martijn van Dam naar aanleiding van de mishandeling van varkens in een slachthuis in het Belgische Tielt, heeft laten weten met slachterijen in gesprek te gaan over cameratoezicht en daarbij verplicht cameratoezicht niet uit te sluiten.

'Varkenshouders bieden die transparantie al volop', aldus NVV en LTO Varkenshouderij. 'Er zijn geregeld open dagen en er zijn tientallen zichtstallen verspreid over heel Nederland, waar mensen 365 dagen per jaar kunnen meekijken in de varkensstal.' Ook nemen varkenshouders volgens de organisaties regelmatig deel aan publieksevenementen en er zijn vele particuliere initiatieven van varkenshouders op sociale media, waarbij burgers elke dag kunnen meekijken in de stal en rechtstreeks in gesprek kunnen gaan met varkenshouders.

Goed leven

Consumenten moeten volgens NVV en LTO Varkenshouderij erop kunnen vertrouwen dat varkensvlees afkomstig is van dieren die een goed leven hebben gehad. 'Een goed leven houdt echter niet op bij het boerenerf. Ook bij het transport en in de slachterij moeten de dieren tot het laatste moment van hun leven waardig worden behandeld. Dit gebeurt in Nederland ook, al kun je excessen natuurlijk nooit uitsluiten', geven de organisaties aan.

Verantwoordelijkheid

'Alle initiatieven die kunnen bijdragen aan nog meer transparantie over de varkenshouderij, dus ook verderop in de keten, juichen wij toe. Wij zullen hierover ook in gesprek gaan met slachterijen en andere ketenpartners. Wij dragen die verantwoordelijkheid allemaal', zeggen NVV-voorzitter Ingrid Jansen en voorzitter Eric Douma van LTO Varkenshouderij.

Lees ook
Dierenwelzijn zit in de lift

Dierenwelzijn zit in de lift

De maatschappij verandert. Consumenten kijken steeds kritischer naar dierenwelzijn en maatschappelijke organisaties spelen hierop in. Zij brengen misstanden aan het licht via de media en lobbyen bij de overheid. Met als resultaat dat politiek en overheid meebewegen. Het ziet ernaar uit dat consumenten steeds machtiger worden. De overheid bestuurt en...

Zampone met schokcuttergalantine

Zampone met schokcuttergalantine

In Modena, een stadje in Noord-Italië (Emilia-Romagna), is volgens overlevering de zampone voor het eerst gemaakt. Zampone werd traditioneel tijdens de kerstdis of op oudejaarsavond in combinatie met linzen gegeten.

CBS: Minder varkens, aantal runderen blijft gelijk

CBS: Minder varkens, aantal runderen blijft gelijk

Er is een lichte daling van het aantal varkens. Tegelijkertijd blijft het aantal runderen gelijk. Dat blijkt volgens het Centraal bureau voor de Statistiek (CBS) uit de voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2021. Ook zijn er minder schapen en kippen.