NVV en LTO Varkenshouderij stappen uit landbouwcoalitie

10 oktober 2016 vleesmagazine

NVV en LTO Varkenshouderij zijn uit de landbouwcoalitie zijn gestapt. NVV en LTO Varkenshouderij hebben hun deelname aan de landbouwcoalitie recentelijk geëvalueerd. Tijdens deze evaluatie zijn zij tot de conclusie gekomen dat de opvattingen in de coalitie te ver uiteen liggen om tot gezamenlijke resultaten te komen.

Het oorspronkelijke doel om deel te nemen aan de Coalitie was om gezamenlijk aandacht te vragen voor de negatieve gevolgen van TTIP en CETA. De Coalitie heeft verschillende acties opgepakt. Het hoogtepunt was de manifestatie #houddeboerderijTTIPvrij in april op het plein in Den Haag. Een manifest is aangeboden aan alle Kamerleden. De Kamerleden hebben hier vervolgens aandacht voor gevraagd in verschillende Kamerdebatten.

Gesprek

In september heeft een gesprek plaatsgevonden tussen een afvaardiging van de Coalitie en minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Tijdens dit gesprek heeft de Coalitie de minister opgeroepen op de ‘resetknop’ te drukken voor wat betreft de handelsverdragen met de Verenigde Staten en Canada, TTIP en CETA. De organisaties hebben tijdens dit gesprek ook benadrukt niet tegen buitenlandse handel te zijn, maar wel tegen handelsverdragen, waarbij sprake is van een ongelijk speelveld. NVV en LTO Varkenshouderij hebben tot slot gevraagd of de minister bereid is om zich te inzetten voor een financiële compensatie van de getroffen sectoren.

Tevreden

NVV en LTO Varkenshouderij zijn tevreden over de acties die zijn uitgevoerd. Het doel van deze acties was om aandacht te vragen voor de negatieve gevolgen van TTIP en CETA voor de varkenssector. Dit is volgens NVV en LTO Varkenshouderij geslaagd. De volgende stap is om in te zetten op financiële compensatie. NVV en LTO Varkenshouderij zijn van mening dat zij dit beter zelfstandig kunnen oppakken dan in coalitieverband omdat de meningen onder andere op dit punt uiteenlopen in de coalitie. NVV en LTO Varkenshouderij willen wel benadrukken dat zij het oorspronkelijk doel van de coalitie nog steeds onderschrijven: eerlijke handel en een gelijk speelveld.

Altijd op de hoogte blijven?