NVV en LTO: ‘Goede actie in Den Haag, hardere acties mogelijk’

4 september 2015 Vleesmagazine

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders en LTO Varkenshouderij kijken terug op een geslaagde actie in Den Haag. Het aantal varkenshouders dat op de actie af kwam, was het dubbele dan waar NVV en LTO op hadden gerekend. Meer en hardere acties sluiten de organisaties niet uit, omdat Dijksma nog steeds niet met concrete hulp over de brug is gekomen.

‘De actiebereidheid is heel groot, dat bleek donderdag wel’, constateren NVV-voorzitter Ingrid Jansen en waarnemend voorzitter Eric Douma van LTO Varkenshouderij. Er kwamen in totaal zo’n 200 varkenshouders naar Den Haag, terwijl er op 100 was gerekend. Bijna alle varkenshouders woonden na afloop van de actie het Algemeen Overleg met staatssecretaris Sharon Dijksma bij. De toeloop was zo groot dat er een extra zaal moest worden geregeld. Circa 25 varkenshouders moesten worden teleurgesteld omdat ook die zaal vol was.

Jansen en Douma zijn blij dat veel fracties donderdag tijdens het Algemeen Overleg Landbouw hun steun hebben betuigd aan de varkenshouderij. VVD, CDA, SGP, ChristenUnie en PVV vinden dat Dijksma de sector op korte termijn moet steunen. Minder tevreden zijn zij over de antwoorden van de staatssecretaris. ‘Zij heeft eigenlijk hetzelfde gezegd als vorige week. Concreet heeft het overleg dan ook weinig tot niets opgeleverd. Wij zullen hierover met onze leden praten en sluiten niet uit dat wij onze acties opvoeren.’

Broodjes beenham

Voor het Tweede Kamergebouw deelden NVV en LTO gratis broodjes beenham uit aan het publiek. Bijna alle 400 broodjes waren binnen anderhalf uur op. Zelfs staatssecretaris Sharon Dijksma kwam op de valreep nog een broodje beenham halen. Overigens heeft zij wél voor het broodje betaald. De NVV had bovendien spandoeken laten maken, waarop op ludieke wijze wordt gerefereerd aan de lage vleesprijzen in de supermarkten.

Media

Ook de media-aandacht voor de actie van de varkenshouders was enorm. ‘Wij hebben in vrijwel elk actualiteiten- en nieuwsprogramma én in alle kranten op nationaal en regionaal niveau ons verhaal kunnen doen’, zeggen Jansen en Douma. ‘Deze aandacht is zeer belangrijk om de maatschappij én de politiek bewust te maken van de slechte situatie in onze sector. Als het zo doorgaat, bestaat het gevaar dat onze duurzame, innovatieve varkenshouders uit Nederland verdwijnen. Als dat gebeurt, zal Nederland varkensvlees moeten importeren uit landen waar dierenwelzijn en milieumaatregelen veel minder goed zijn geregeld dan hier.’

Actie 20 cent

Tijdens de actie in Den Haag werd ook het startsein gegeven voor de Actie 20 Cent. Met deze actie vragen NVV en LTO aan burgers morele steun voor de varkenshouders die in financieel zwaar weer zitten en van staatssecretaris Sharon Dijksma lastenverlichting willen om hun kostprijs lager te krijgen. De 20 cent staat voor het bedrag dat Nederlandse varkenshouders, per kilo varkensvlees, duurder uit zijn dan hun Europese collega’s in verband met extra nationale wetten, bovenop de al zeer strenge Europese wetgeving. ‘Elke donatie van 20 cent van burgers, zien wij als een hart onder de riem. Het geld houden wij niet zelf, wij zullen het totaalbedrag dat we tot 31 december binnenkrijgen, doneren aan Voedselbanken Nederland. Dit goede doel is gekozen omdat varkenshouders in Nederland heel goed weten hoe het is om geen brood meer op de plank te hebben’, zeggen Jansen en Douma. Tijdens de actie in Den Haag zijn de eerste donaties van burgers al ontvangen. ‘Dat doet ons heel goed.’ Het rekeningnummer waar Nederlanders hun steun kunnen betuigen aan varkenshouders en minimaal 20 cent kunnen doneren, is: NL08RABO0368507955, ten name van: Nederlandse Vakbond Varkenshouders, o.v.v. ‘Actie 20 cent’. Deze campagne zal de komende maanden verder onder de aandacht worden gebracht via de (digitale en sociale) media.

Actie in Brussel

Overigens staat er al een volgende actie van varkenshouders gepland. Deze is aanstaande maandag, 7 september in Brussel. Enkele tientallen varkenshouders reizen dan met NVV en LTO af naar de ‘Europese hoofdstad’, waar Europese boeren een grote manifestatie houden. Tijdens dit Europese protest worden duizenden boeren verwacht. De NVV sluit zich maandag aan bij Dutch Dairyman Board en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond op het Schumanplein, LTO sluit zich aan bij Copa-Cogeca op de Wetstraat.

Op het Schumanplein zal Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) zich aansluiten bij de Actie 20 Cent. Zij zal in een spaarvarken een donatie storten als morele steun aan de Nederlandse varkenshouders. Zij zal daarbij iedereen oproepen haar voorbeeld te volgen.

10 punten plan

NVV en LTO Varkenshouderij presenteren in Brussel een 10 punten plan:

  • Een Europees gelijk speelveld. Dus, gelijke monniken, gelijke kappen. Alle varkenshouders in Europa moeten aan dezelfde wetten en regels voldoen.
  • Aan banden leggen van de interpretatie-vrijheid door andere lidstaten van Europese regelgeving
  • Strikte handhaving op lidstaten die zich niet aan de Europese wetten houden, bijvoorbeeld op het gebied van dierenwelzijn.
  • Geen marktreparatie door hoge voorraadvorming, stijgende interventieprijzen en exportsubsidies. Een wijziging van het beleid moet leiden tot kostendekkende prijzen en duurzame productie.
  • Geld uit het GLB moet worden ingezet voor de herstructurering van de varkenshouderij (in Noord-West Europa) en niet voor marktinterventies in o.a. Oost-Europa.
  • De ruimte voor producentenorganisaties in de lidstaten moet worden benut om het aanbod te reguleren.
  • Versterk de economische positie van boeren en tuinders in de keten. Partijen hebben meer ruimte nodig om afspraken te maken. Dat is alleen mogelijk bij een evenwichtiger Europese mededingingsbeleid.
  • Onderzoek naar mogelijkheden voor Europese aanbodregulering in de varkenshouderij (tijdelijk vervroegd slachten van vleesvarkens of speenbiggen, reguleren van aantal zeugen).
  • Benut de mogelijkheden van de Europese investeringsbank en andere financiële instellingen (met gunstige voorwaarden) voor boeren en tuinders in liquiditeitsproblemen. Herfinanciering kan voor een aantal land- en tuinbouwbedrijven uitkomst bieden.
  • De Russische markt moet op korte termijn weer open. Er zit ruimte in het intrekken van de (veterinaire) importbeperkingen vanuit Rusland.

Altijd op de hoogte blijven?