NVP herkiest voorzitter Hennie de Haan

attachment-001_rb-image-1681791

Hennie de Haan is opnieuw benoemd als voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP). De Haan is sinds 2015 voorzitter van de NVP en vormt samen met Aalt den Herder en Iris Odink het dagelijks bestuur.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) stemde in met de herbenoeming op 12 maart in Heteren. Aan het eind van de eerste termijn is Hennie de Haan voorgedragen als voorzitter door het Landelijk Bestuur. De leden stemden unaniem voor herbenoeming voor een tweede termijn van drie jaar. De leden spraken hun dank uit voor de betrokkenheid en de inzet van het bestuur en van De Haan, in het bijzonder tijdens de fipronilaffaire logonvp

Na de ALV vond een openbaar deel plaats, waar diverse sprekers onder meer ingingen op de onderwerpen duurzame productie en een eerlijk speelveld. Ook de politiek kwam aan bod.

Een eerlijke boterham

Jaco Geurts, Tweede Kamerlid van het CDA, sprak over ‘Een eerlijke boterham’. In het regeerakkoord staan positieve zinsneden om te zorgen dat boer en tuinder een eerlijke boterham verdienen. Bij de import van goederen mag niet getornd worden aan Europese regels die gelden ten aanzien van de productie van dezelfde goederen in ons land.

‘Bovenwettelijke eisen van afnemers zullen vertaald worden naar een meerprijs’, aldus Geurts. Dat zal niet zonder slag of stoot gaan, vanwege de positie en houding van de retail. Het is een uitdaging voor bedrijfsleven en politiek om aan dit onderdeel van het regeerakkoord handen en voeten te geven. De voorbereidingen voor de Autoriteit Consument en Markt (ACM) als ‘voedselscheidsrechter’ zijn gestart. Veranderingen in Den Haag zijn een kwestie van veel geduld en continue herhaling van de boodschap, zo ervaart Geurst.

Sector moet zelf voor onderbouwing zorgen

De CDA’er benadrukte het belang van de Nederlandse land- en tuinbouw met een exportwaarde van meer dan 100 miljard euro, voor de Nederlandse samenleving. Daarbij hoort belangenbehartiging en een sector die zich met één geluid laat horen in Den Haag en Brussel . ‘Zorg als sector zelf voor feiten en onderbouwing van (on)gewenst beleid’, is zijn boodschap.

Pluimveehouders moet zich organiseren

Geurts raadt iedere pluimveehouder aan zich te organiseren en bij te dragen aan professionele en krachtige belangenbehartiging. Op dit moment is er geen evenwicht tussen de lobby vanuit maatschappelijke organisaties enerzijds en landbouw anderzijds. ‘De Groene 11, de gezamenlijke milieuorganisaties, hebben drie lobbyisten in Den Haag, tegen één vanuit de landbouw’, aldus Geurts.

Jolanda Kieftenbeld; negatieve framing

Een soortgelijke boodschap sprak legpluimveehoudster Jolanda Kieftenbeld van Team Agro NL. ‘De sector wordt stelselmatig negatief geframed door belangengroepen om hun eigen agenda na te streven. Het is de hoogste tijd dat we zelf het hele en eerlijke verhaal vertellen.’

Team Agro NL start met meer coördinatie tussen allerlei zelfstandige initiatieven, onder meer door het opstellen van een jaarkalender. ‘Sectorpromotie moeten we zelf organiseren als ondernemers in de land- en tuinbouw. Onze belangenbehartigers hebben een andere belangrijke rol’, aldus de legpluimveehoudster.

Lees ook: NVP steunt petitie voor fipronil gedupeerde pluimveehouders

Lees ook
Als het aan de politiek ligt, komt er een voedselakkoord

Als het aan de politiek ligt, komt er een voedselakkoord

Duurzame landbouw, economische groei in de food sector en een integraal voedselbeleid. Dáár draaide het eerste verkiezingsdebat voor de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar om. Het voedselbeleid moet beter: een beter perspectief voor de boeren voor duurzame landbouw, ruimte voor ondernemers en een Deltaplan voor integraal voedselbeleid en dat voor...

Onderzoek: boeren willen op Forum voor Democratie stemmen

Onderzoek: boeren willen op Forum voor Democratie stemmen

Boeren lopen massaal weg bij het CDA en VVD. Velen hebben hun hoop gevestigd op Forum voor Democratie of de nieuwe BoerBurgerBeweging. Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 1200 boeren.Uitgever Agrio deed onderzoek en presenteert de resultaten ervan vandaag in een persbericht. Andere partij Wanneer er nu Tweede Kamerverkiezingen zouden worden gehouden,...

BoerBurgerBeweging gestart met ledenwerving

BoerBurgerBeweging gestart met ledenwerving

De politieke partij BoerBurgerBeweging (BBB) is gestart met de ledenwerving. Tientallen mensen hebben zich in de eerste uren gelijk aangemeld als lid en de teller loopt continu door.BoerBurgerBeweging doet op 17 maart 2021 (of eerder) mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. De ledenwerving is gestart nadat BBB zich vrijdag 1 november officieel heeft geregistreerd...