NVB wil klachtenloket voor kleine ondernemers

nvb

Er moet een klachtenloket komen waar kleine ondernemers terechtkunnen als zij een geschil hebben met de bank over hun financiering. Dat vindt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Zo'n klachtenloket kan wellicht dienen als een ‘laagdrempelig alternatief’ voor een gang naar de rechter, stelde de NVB maandag. Het is een belangrijk onderdeel van een nieuwe gedragscode voor de financiering van kleinzakelijke klanten waar de brancheorganisatie aan werkt.

Met de code, die begin volgend jaar van kracht wordt, erkennen de banken naar eigen zeggen de ‘bijzondere positie’ van kleine ondernemers. Zij zijn weliswaar geen consumenten, maar er kan niet van ze worden verwacht dat zij de financiële kennis en expertise hebben van grotere bedrijven.

In de gedragscode wordt volgens de NVB vastgelegd wat kleine ondernemers mogen verwachten als zij bij een bank aankloppen voor krediet. Daardoor wordt hun informatiepositie versterkt en ontstaat meer rechtszekerheid, aldus de belangenbehartiger van de banken.

Over de precieze inhoud van de gedragscode en hoe het beoogde klachtenloket er precies uit moet komen te zien, gaat de NVB met alle belanghebbenden in gesprek, Medio maart is een bijeenkomst belegd met MKB-Nederland, de belangenorganisatie voor kleine ondernemers.

Lees ook
Sealbagautomaten per direct gesloten

Sealbagautomaten per direct gesloten

De banken en Geldmaat hebben op advies van de politie besloten alle sealbagautomaten voorlopig te sluiten. Dat betekent dat slagers alleen nog geld kunnen afstorten bij de geldstortautomaten van de banken en Geldmaat. Ook kan gebruik gemaakt worden van een waardetransporteur.Op de Locatiewijzer van Geldmaat is het meest actuele overzicht van de alternatieve...

TVL-regeling verder uitgebreid

TVL-regeling verder uitgebreid

De overheid heeft de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) uitgebreid. In het vierde kwartaal 2020 worden tijdelijk alle SBI-codes (Standaard Bedrijfsindeling) toegelaten tot de TVL-regeling.De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt met een paar aanpassingen verlengd tot en met juni 2021. Mkb-ondernemers en zzp’ers in onder meer de horeca, recreatie,...

Forse stijging regeldruk voor MKB-ondernemers

Forse stijging regeldruk voor MKB-ondernemers

De regeldruk voor ondernemers is deze kabinetsperiode sterk gestegen, met ten minste 1,15 miljard per jaar. Dat maakt MKB-Nederland bekend. Voorzitter Jacco Vonhof noemt de toename ‘schrikbarend’. De Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) zet zich samen met MKB-Nederland in voor vermindering van de regeldruk voor ondernemers.Volgens MKB-Nederland moet...