Paul Shapiro onderzoekt de ontwikkeling van de kweekvleesindustrie. Als deze industrie haar doelen behaalt, kan deze volgens Shapiro grote problemen de wereld uit helpen. Shapiro verkent de stand van zaken: hoe is de industrie ontstaan, hoe staat zij er nu voor en welke uitdagingen komt ze nog tegen.

Shapiro zelf is veganist en werkte lange tijd voor een dierenwelzijnsorganisatie. Hij ziet het kweken van dierlijke producten als de manier om veel grote problemen op te lossen. Het uitgangspunt is dat we met z’n allen minder vlees moeten eten, vanwege de grote nadelen die aan de vee-industrie kleven, zoals de opwarming van het klimaat, dierenwelzijn en gezondheidsproblemen bij mensen. Hoewel deze problemen bekend zijn, minderen we ons vleesgebruik nog nauwelijks. En in opkomende landen zoals China en India groeit de vleesconsumptie zelfs sterk. Shapiro legt uit waarom de kweekvleesindustrie zou kunnen voorzien in de vleesbehoefte, zonder de problemen die aan de huidige manier van vleesproductie kleven. Shapiro’s inschatting is dat de kweekvleesindustrie over een jaar of vijf commercieel levensvatbaar is.

De industrie heeft zich de afgelopen vijftien jaar sterk ontwikkeld. De eerste onderzoeken begonnen rond 2002, en inmiddels is het technisch mogelijk om kweekvlees te maken. Shapiro legt op een begrijpelijke manier uit hoe dit in elkaar steekt. De prijs van kweekvlees is in de tussenliggende jaren met tachtig procent gedaald, maar ligt nog altijd vele malen hoger dan de prijs van dierlijk vlees. Dus voordat kweekvlees – betaalbaar – in de winkel kan liggen, moet de techniek opgeschaald worden. Shapiro gaat uitgebreid in op wat hij naast de betaalbaarheid als grootste uitdaging voor de industrie ziet: gaat het grote publiek straks
kweekvlees kopen? Hij blijft positief, er is namelijk recent onderzoek dat aangeeft dat de naam die het krijgt en de manier waarop het in de markt wordt gezet een grote positieve invloed kunnen hebben op het draagvlak.

Die positieve houding van Shapiro loopt als een rode draad door het boek. Soms neigt dit naar een bijna
naïef geloof in de toekomst van kweekvlees. Hij gaat er namelijk vanuit dat de kweekvleesindustrie bestaande problemen zal oplossen, zonder nieuwe te creëren. Dit is bij bijzonder weinig technologische vernieuwingen in het verleden het geval geweest. Ook stapt de auteur erg makkelijk over het feit heen dat kweekvlees op dit moment alleen gekweekt kan worden in de vorm van simpele structuren zoals gehakt. Grotere spiergroepen, zoals een biefstuk, zijn nog onmogelijk om te kweken. Desondanks biedt dit boek een goed leesbaar en helder inzicht in de stand van zaken in de kweekvleesindustrie, ook voor leken op dit gebied.

Nooit meer slachten van Paul Shapiro is verkrijgbaar bij Bazarow, de online boekhandel die meer dan 1,5 miljoen titels binnen 24 uur kan leveren.

Titel: Nooit meer slachten | ISBN: 9789463820141 | Prijs: 21,99

Altijd op de hoogte blijven?