Naleving slachthuizen hoog, maar hygiëne karkassen moet beter

25 september 2017 Suzanne Dekker

Roodvleesslachthuizen leven wet- en regelgeving over het algemeen goed na. Dat blijkt uit de tweede naleefmonitor roodvleesslachthuizen van de NVWA. Bij roodvlees gaat het om vlees van runderen, paarden, varkens, schapen en geiten.

Wel hebben inspecteurs in de eerste helft van 2017 bij grote slachthuizen vaker verontreiniging van karkassen tijdens het slachtproces en tijdens de eindcontrole geconstateerd dan in 2016. Een klein aantal grote slachthuizen scoort slecht op dit gebied. De NVWA streeft ernaar om begin volgend jaar de bedrijfsnamen openbaar te maken in de naleefmonitor. Bij middelgrote en kleine slachthuizen is juist een stijgende naleving te zien bij de hygiëne van karkassen.

Naleving wet- en regelgeving is verbeterd

Slachthuizen zijn zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Daar waar dit niet gebeurt neemt de NVWA corrigerende maatregelen of maakt rapporten van bevindingen op met als doel het bedrijf alsnog te laten voldoen.

Sinds de start van de nieuwe manier van toezicht houden in 2015 heeft de NVWA tienduizenden inspecties uitgevoerd bij de roodvleesslachthuizen. Uit de analyse blijkt dat de naleving is verbeterd en dat bedrijven vaker uit zichzelf voldoen aan wet- en regelgeving.

Controle op verontreiniging eindproduct

Toch ziet de NVWA dat de roodvleesslachthuizen meer aandacht moeten besteden aan het voorkomen van verontreiniging van karkassen tijdens het slachtproces en tijdens de eindcontrole. Dat kan bijvoorbeeld door een meer flexibele slachtsnelheid te hanteren. Maar ook door als slachthuis zelf te controleren op verontreiniging van het eindproduct en het zelfstandig nemen van corrigerende maatregelen. Op het gebied van dierenwelzijn is de naleving op een behoorlijk hoog niveau. De NVWA gaat met de slachthuizen in gesprek over hun individuele aandachtspunten.

Infographics voor inzicht in hygiëne en dierenwelzijn

Om een goed beeld te geven van de naleving op het gebied van hygiënisch werken en dierenwelzijn heeft de NVWA infographics laten maken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen grote slachthuizen en kleine en middelgrote slachthuizen. De grote roodvleesslachthuizen staan onder permanent toezicht van de NVWA en nemen 90% van de productie voor hun rekening. De overige 10% van de productie is afkomstig van kleine en middelgrote slachthuizen. Daar wordt incidenteel tot enkele dagen per week geslacht.

De NVWA streeft ernaar begin volgend jaar de controlegegevens inclusief bedrijfsnamen actief openbaar te maken.

Altijd op de hoogte blijven?