Minister Van der Wal op werkbezoek bij jagers in Arkemheenpolder

16 november 2023 de Jagersvereniging
Minister voor Natuur en Stikstof Van der Wal vergezelde maandag 6 november jagers in het veld van de Arkemheenpolder bij Nijkerk. Dit werkbezoek had als doel te onderzoeken op welke manier jagers bijdragen aan de biodiversiteit en optimalisering van het leefgebied van kwetsbare diersoorten. Het bezoek was georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer (NOJG) en de Federatie Particulier Grondbezit (FPG).

Met hun expertise en ervaring in het buitengebied vormen jagers een essentiële schakel in het agrarisch natuurbeheer. De minister wordt, terwijl ze verschillende vogels spot door een verrekijker, bijgepraat over de bescherming van kwetsbare soorten. Van der Wal: “De Arkemheenpolder is een prachtig gebied zoals het is. Goed om eens in de praktijk te zien hoe jagers zich inzetten voor faunabeheer en het in stand houden van dit natuurgebied.”

Samenwerking

“Jagers zijn met passie betrokken bij de natuur en zetten zich in om het leefgebied van soorten te optimaliseren, de verkeers- en vliegveiligheid te verbeteren, schade voor boeren te beperken en te grote populaties te bejagen voor duurzame benutting. Daar ligt een grondige opleiding aan ten grondslag en een gedegen kennis van het gebied waarin de jagers werkzaam zijn”, zegt Theo ten Haaf, voorzitter van de Jagersvereniging. De jagers van wildbeheereenheid Nijkerk en omgeving, het Agrarisch Collectief en Staatsbosbeheer werken intensief samen. 

Balans in het veld

Minister Van der Wal plaatste samen met Willem Schimmelpenninck, directeur van de Jagersverenging, een broedkorf. Jagers zijn verantwoordelijk voor het plaatsen van deze broedkorven: veilige nestplaatsen waar onder andere de wilde eend veilig haar eieren kan uitbroeden. Van der Wal: “Dit is ook wat jagers doen. En dat is ook de reden van mijn bezoek: met eigen ogen zien wat jagers kunnen betekenen voor de balans in het veld.”

Impact verdubbelende bevolking op grondgebruik 

Naast het plaatsen van een broedkorf, maakte de minister kennis met de warmtebeeldkijker en werd ze bijgepraat over het belang van de tellingen van jagers. Tot slot kwam ook de bevolkingsontwikkeling aan bod: de populatiegroei in Nederland is bijna verdubbeld sinds 1950 wat enorme impact heeft op het grondgebruik. 

 

Altijd op de hoogte blijven?