Meer stelend winkelpersoneel geregistreerd

4 juli 2017

Het aantal geregistreerde stelende en frauderende winkelmedewerkers bevindt zich op een record. Op dit moment zijn 1826 fraudeurs opgenomen in het waarschuwingsregister van de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD).

Dat staat in het jaarverslag van de stichting dat vandaag wordt aangeboden aan minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie. Vorig jaar werden 543 fraudeurs via het register van de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) herkend. Toen werden ongeveer 380.000 sollicitanten gescreend via het register. Dat waren er in 2012 nog maar 114.000.

Schade door interne fraude €190 miljoen

Interne fraude kost winkeliers jaarlijks ongeveer 190 miljoen euro. Het gaat niet alleen om diefstal van goederen maar bijvoorbeeld ook om manipulatie met kassabonnetjes en stelen uit de kassa. Om dat tegen te gaan zijn er onder meer kassacontrolesystemen en al dan niet aangekondigde controles bij de personeelsuitgang.

Speciaal solliciteren om te kunnen stelen

Enkele jaren geleden was de trend volgens de FAD dat jongeren die nieuw zijn op de arbeidsmarkt populaire artikelen zoals sportschoenen, cosmetica en elektronica stalen. Het komt zelfs voor dat jongeren solliciteren bij een winkelier louter en alleen met de bedoeling om direct na indiensttreding diefstallen te plegen.

Altijd op de hoogte blijven?