Landbouworganisaties maken zich zorgen over betaalbaarheid gezond voedsel

26 juni 2023 Pixabay

Vorige week stapte LTO uit het overleg over het landbouwakkoord omdat er te weinig perspectief voor de boeren wordt geboden. Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NPV), Producten Organisatie Varkenshouderij (POV), Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) en Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) reageren hierop met het onderstaande bericht.

“NAV, NMV, POV en NVP hebben kennis genomen van het feit dat de gesprekken over het Landbouwakkoord zijn gestrand. LTO heeft moeten besluiten te stoppen: ‘Het maximaal haalbare akkoord biedt boeren en tuinders niet het perspectief waar ze onze boeren en tuinders recht op hebben. Het leidt nu niet tot het herstel van vertrouwen tussen de overheid en onze sector dat we zo hard nodig hebben’. Dat LTO dit besluit heeft moeten nemen zou alle alarmbellen moeten doen rinkelen. Er heersen grote zorgen over voedselproductie en betaalbaarheid van gezonde voeding voor alle burgers.

De sectortafels van het Landbouwakkoord zouden het motorblok van de gesprekken vormen. Elke sector heeft haalbare plannen gepresenteerd, met draagvlak onder boeren, natuurorganisaties en het Ministerie van LNV. Deze plannen werden overhandigd aan de hoofdtafel, waar het onderhandelen begon. Van daaruit bleek dat de stapeling van doelen gesteld door het kabinet, geen enkel- perspectief aan boeren bood. Het kabinet bood geen ruimte om te komen tot heldere afspraken met overheden en markt. Aan de landbouwpartijen worden resultaatverplichtingen opgelegd, maar andere partijen laten het bij inspanningsverplichtingen. Harde afspraken zijn nodig om boeren zekerheid te geven van een goed inkomen, en burgers zekerheid te geven van betaalbare en gezonde producten. Wij als sectorpartijen waren geen onderdeel van de gesprekken aan de hoofdtafel. Wij voelen ons wel verbonden en verantwoordelijk voor verdere verduurzaming van onze sectoren. En voor productie van gezond en betaalbaar voedsel. De duurzaamheidsplannen die daarvoor al liggen, zijn voor ons leidend. De plannen die aan de sectortafels zijn gemaakt, sloten daarbij aan. Bij ambitieuze doelen behoren harde afspraken met betrokken partijen. Wij gaan er vanuit dat wij hierover in gesprek blijven met het Ministerie, ketenpartijen en andere stakeholders.”

Bron: Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NPV)

Altijd op de hoogte blijven?