Kweekvlees slechter voor klimaat dan regulier vlees

22 mei 2023 Vleesmagzine Shutterstock

De productie van kweekvlees heeft een grotere ecologische voetafdruk dan normaal vlees. Dat zeggen onderzoekers van de Universiteit van Californië. Ze stellen dat de CO2-afdruk van kweekvlees 4 tot 25 keer groter kan zijn dan regulier rundvlees.

Kweekvlees wordt gezien als een duurzaam alternatief voor normaal vlees. Producenten kunnen vlees kweken op basis van een paar diercellen. Dit betekent ze veel minder vee nodig hebben dan de reguliere vleesproductie en dus minder uitstoot. Andere genoemde voordelen zijn dierenwelzijn, en minder verbruik van land, voer, water en antibiotica.

Onderzoek

Voedingswetenschapper Derrick Risner van de Universiteit van Californië en zijn collega’s publiceerden onlangs op BioRxiv een voorpublicatie van hun onderzoek, waarin ze stellen dat de huidige productie van kweekvlees het klimaat veel meer belast dan gewoon vlees. Ze concluderen dat commerciële productie niet mogelijk is. Dit onderzoek moet nog wel door andere wetenschappers beoordeeld worden (peerreview).

Veel energie

De huidige kweekvleesproductie kost te veel energie volgens de wetenschappers. Voor het voeden van de dierlijke cellen is voedingsvloeistof nodig die bestaat uit suikers, groeifactoren, zouten, aminozuren en vitaminen. Deze stoffen kosten elk energie te verkrijgen. Daarnaast moeten deze van farmaceutische kwaliteit zijn, omdat anders het kweekproces mislukt. Om deze kwaliteit te verkrijgen moeten de verschillende stoffen gezuiverd worden. Een zeer energie-intensief proces.

CO2-voetafdruk

De onderzoekers berekenden op basis van deze gegevens de CO2-voetafdruk. Voor kweekvlees is deze 4 tot 25 keer groter dan rundvlees, 100 tot 750 keer meer dan kip en 55 tot 335 keer meer dan varkensvlees. Volgens de onderzoekers is dit de minimale milieubelasting. Ze namen  mogelijke productieverliezen, opslag, transport en andere milieueffecten niet mee in de berekening. Deze zouden de voetafdruk kunnen verhogen.

Conclusie

Risner en zijn collega’s concluderen dat de huidige kweekmethoden te veel energie kosten. Commerciële productie is volgens hen alleen mogelijk als er nieuwe technieken worden ontwikkeld.

Bron: BioRxiv

Altijd op de hoogte blijven?