Komt er een Europees label voor duurzaam voedsel?

27 februari 2023 Redactie Food Unspalsh

Het moet makkelijker worden om de milieu-impact van producten te vergelijken, vinden het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Wageningen University & Research (WUR). Wat daarbij zou kunnen helpen is een eenduidig Europees eco-label. De eerste stappen hiervoor zijn gezet.

Op dit moment bestaan er meerdere private en publieke labels, keurmerken en uitingsvormen die aangeven of een product duurzaam is. Die keurmerken en logo’s op verpakkingen belichten vaak maar één of enkele duurzaamheidsaspecten, zoals CO2-uitstoot, dierenwelzijn of biologisch. Ook zijn de logo’s lang niet altijd transparant en controleerbaar. Het ministerie van LNV en Wageningen Universiteit nemen het initiatief om dat te verbeteren.

Gamechanger

Een algemeen eco-label dat laat zien wat de impact van een product op het milieu is, moet de onduidelijkheid over verschillende keurmerken tegengaan. Zo’n label is vergelijkbaar met de Europese Nutri-Score op verpakkingen. Consumenten kunnen op basis van een eco-label kiezen voor de duurzaamheidsfactoren die ze belangrijk vinden. Ook moet het label leiden tot meer concurrentie op het gebied van verduurzaming. Volgens onderzoekers van WUR kan een eco-label een gamechanger zijn voor de verduurzaming van voedsel.

Minister Piet Adema zegt in een nieuwsbericht van WUR: “De duurzame keuze moet voor de consument de makkelijke keuze worden. Een betrouwbare en vergelijkbare inzage in hoe duurzaam producten zijn helpt daarbij. Het stimuleert consumenten de duurzamere keuze te maken, de retail en industrie om te concurreren op duurzaamheid, en het helpt boeren een eerlijk inkomen te verdienen. Een goed verdienvermogen voor de boer is uiteindelijk de sleutel tot een de landbouwtransitie in Nederland. Ik wil daarom in het Landbouwakkoord ook afspraken maken over verduurzaming van het supermarktschap.”

Klimaatakkoord

Het duurt nog even voordat het mogelijke eco-label er komt. WUR en het ministerie van LNV werken sinds vorig jaar met 25 Nederlandse partijen, onder meer supermarkketens en kennisinstellingen, aan een standaardmethodiek voor het meten van de milieu-impact van voedsel. De samenwerking vloeit voort uit het Klimaatakkoord, waarin is afgesproken dat voedingsproducenten de klimaatimpact van hun producten vanaf 2025 vrijwillig inzichtelijk maken. Vanaf dan komt er meer informatie vrij, bijvoorbeeld op verpakkingen of door rapportages via de brancheorganisaties.

Bron: WUR

Dit artikel verscheen eerder op: Evmi

Altijd op de hoogte blijven?