Jaarverslag NVWA: verbeterd toezicht werpt eerste vruchten af

30 mei 2016 Vleesmagazine

'Het toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wordt steeds slagvaardiger. Slagvaardiger toezicht is goed voor de borging van voedsel- en productveiligheid, plant- en diergezondheid, dierenwelzijn en natuur.' Dat stelt de instantie. In het jaarverslag 2015 staan de eerste voorbeelden. Het verscherpte toezicht in de visindustrie, het risico-gerichte toezicht bij pluimveeslachterijen en een innovatieve manier van controleren bij grondgebonden inspecties.

In het jaarverslag 2015 staan de eerste voorbeelden: het verscherpte toezicht in de visindustrie, het risico-gerichte toezicht bij pluimveeslachterijen en een innovatieve manier van controleren bij grondgebonden inspecties.

Steviger toezicht levert echter ook commentaar op. Inspecteur-generaal Harry Paul: 'Waar na jaren ineens strenger wordt gehandhaafd, ontstaat wrijving met de onder toezicht gestelde. Dit is het krachtenveld waarin de NVWA werkt. Het is daarom essentieel dat de NVWA een autoriteit is. Hier wordt dan ook stevig in geïnvesteerd. De trend van slagvaardiger werken zetten we de komende jaren voort.'

Pluimveeslachterijen

De NVWA is in 2015 gestart met meer uniform en risicogericht inspecteren in de pluimveeketen. Dit betekent dat bedrijven met een verhoogd risico op niet-naleving vaker worden gecontroleerd dan bedrijven die zich (waarschijnlijk) aan de regels houden. De nieuwe manier van inspecteren bleek al na zes weken succesvol te zijn. Werd er eerst in 30 procent van de gevallen een overtreding geconstateerd, na zes weken was dit percentage gedaald tot 6 procent (naleving van 70 procent naar 94 procent in zes weken).

Roodvleesketen

Andere onderwerpen die in het jaarverslag aan de orde komen, zijn onder meer de risicoanalyse roodvleesketen, etiketfraude bij babymelkpoeder, import- en exportcontroles, koper in varkensvoer, en Ralstonia in rozen. Het jaarverslag bevat dit jaar voor het eerst een hoofdstuk over de organisatieontwikkeling van de NVWA.

Altijd op de hoogte blijven?